جست‌وجو
لوگو کمدا
شوهر
شوهر آهوخانم
نقشهتهران
play icon

92 نفر این فیل رو دوست داشتن

آنباکسینگ

آنباکسینگ شال قشنگم از کمد مانیا...راجع به تجربه خریدم فقط بگم یک مقدار کمدا اکسپرس اذیت کردحدود 20روز کشید تا بسته بدستم رسید.. #آنباکسینگ #فیل_من #چی_بخریم_چی_نخریم #بسته_قشنگم