ترند 2019-1398, مدل مانتو

مدل مانتو جدید ۲۰۱۹ و سال ۹۸

مدل های جدید مانتو 2019 و سال 98

سرفصل ها

مدل مانتو جدید 2019

مدل مانتو جدید 2019 و سال 98 را با تصاویر و عکس های مدل ها به همراه توضیحات کاملشون رو براتون در این پست قرار دادیم.

***

مدل جدید مانتو پاییزه

مدل جدید مانتو پاییزه

مدل جدید مانتو شنلی

مدل جدید مانتو شنلی

مانتو جدید چین چینی

مانتو جدید چین چینی

مانتو جلوباز جدید

مدل مانتو جلوباز 2019

مانتو دامنی جدید

مدل مانتو دامنی جدید

مانتو پشت بلند جدید

مدل مانتو پشت بلند جدید 2019

مدل جدید مانتو پاییزه

مدل جدید مانتو پاییزه 2019

مانتو پاییزه جدید

مدل مانتو پاییزه جدید

مانتو جدید دخترانه

مانتو جدید دخترانه 2019

مانتو جدید اورسایز

مانتو جدید اورسایز

مانتو جدید شیک و پوشیده

مانتو جدید شیک و پوشیده 2019

مانتو جدید جلوبسته

مانتو جدید جلوبسته

مانتو جدید شیک و لاکچری

مدل مانتو جدید شیک و لاکچری

مانتو توری جدید

مانتو توری جدید

مانتو جدید با چین پلیسه

مدل مانتو جدید با چین پلیسه

مانتو جدید چین دار

مانتو جدید چین دار

مانتو جدید مدل شنلی

مانتو جدید مدل شنلی

مانتو جدید مدل دخترانه

مانتو جدید مدل دخترانه

مانتو کتی جدید و شیک

مانتو کتی جدید و شیک

مدل مانتو ساده و راحت

مدل مانتو ساده و راحت

مانتو شیک و جدید

مدل مانتو شیک و جدید

مانتو جدید با رنگ شاد

مانتو جدید با رنگ شاد

مانتو جدید دخترانه

مدل مانتو جدید دخترانه

مانتو جدید ساده و دانشگاهی

مانتو جدید ساده و دانشگاهی

مانتو مشکی جدید

مانتو مشکی جدید

مانتو جلوبسته جدید

مدل مانتو 2019 جلوبسته

مانتو شنلی شیک و جدید

مانتو شنلی شیک و جدید

مانتو جدید دکمه دار

مانتو جدید 2019 دکمه دار

مانتو جدید نخی و راحت

مدل مانتو جدید نخی و راحت

مانتو جدید نخی و راحت

مدل مانتو جدید نخی و راحت

مانتو جدید بلند

مدل مانتو جدید بلند

پالتو جدید بلند

مدل مانتو جدید بلند

مانتو جدید دخترانه و چین دار

مدل مانتو جدید دخترانه و چین دار

مانتو پاییزه جدید

مدل مانتو پاییزه جدید

مانتو پاییزه جدید

مدل مانتو پاییزه جدید

مانتو جدید تابستانی

مانتو جدید 2019 تابستانی

مانتو چپ و راستی شیک و جدید

مانتو  جدید 2019 چپ و راستی

مانتو جلوبسته دانشجویی

مانتو جدید جلوبسته دانشجویی

مانتو جلوبسته دانشجویی

مدل مانتو جلوبسته دانشجویی

مانتو جدید جلوباز

مدل مانتو جدید جلوباز

مانتو جدید حریر مشکی

مانتو جدید حریر مشکی

مانتو جدید شنلی

مانتو جدید 2019 شنلی

مانتو جلوبسته جدید

مانتو جدید جلوبسته

مانتو هندی جلوبسته

مدل مانتو جدید هندی جلوبسته

مانتو جدید ایرانی

مانتو جدید ایرانی

مانتو جدید با کمربند

مانتو جدید 2019 با کمربند

مانتو جدید لاکچری دخترانه

مدل مانتو جدید لاکچری دخترانه

مانتو جدید پاییزه دخترانه

مانتو جدید پاییزه دخترانه

مانتو جدید پاییزه دخترانه

مانتو جدید پاییزه دخترانه

مانتو جدید پاییزه دخترانه

مدل مانتو جدید پاییزه دخترانه

مانتو جدید جلوباز شیک

مانتو جدید جلوباز شیک

مانتو جدید مدل گشاد

مانتو جدید مدل گشاد

مانتو جدید تام بوی

مانتو جدید 2019 تام بوی

مانتو جدید ساده و خنک

مدل مانتو 2019 ساده و خنک

مانتو جدید دانشجویی

مدل مانتو 2019 دانشجویی

پانچو جدید پاییزه

مانتو جدید پاییزه

مانتو جدید جلوبسته دکمه دار

مانتو جدید جلوبسته دکمه دار

مانتو جدید جلوبسته دکمه دار

مدل مانتو جدید جلوبسته دکمه دار

مانتو جدید نخی تابستانی

مدل مانتو 2019 نخی تابستانی

مانتو جدید جین دانشجویی

مانتو جدید جین دانشجویی

مانتو جدید جلوبسته دانشجویی

مانتو جدید جلوبسته دانشجویی

مانتو جدید بلند دکمه دار

مانتو جدید بلند دکمه دار

مانتو جدید شیک و دخترانه

مدل مانتو جدید شیک و دخترانه

مانتو جدید

مدل مانتو جدید

مانتو جدید تابستانی و خنک

مانتو جدید تابستانی و خنک

مانتو جدید رنگی

مدل مانتو جدید رنگی

مانتو جدید جلوباز

مدل مانتو جدید جلوباز

مانتو جدید کمربنددار

مانتو جدید 2019 کمربنددار

مانتو جدید جلوبسته پاییزه

مانتو جدید جلوبسته پاییزه

مانتو جدید جلوبسته

مانتو جدید جلوبسته

مانتو جدید تابستانه

مدل مانتو جدید تابستانه

مانتو جدید پلیسه

مانتو جدید پلیسه

مانتو جدید نخی راه راه

مانتو جدید نخی راه راه

سارافن پاییزه جدید

مدل مانتو جدید پاییزه

مانتو کتی شیک و جدید

مدل مانتو کتی شیک و جدید

مانتو پشت بلند جدید

مدل مانتو پشت بلند جدید

مانتو دامنی جدید

مدل مانتو دامنی جدید

مانتو جدید مشکی

مدل مانتو 2019 مشکی

مانتو شنلی پاییزه جدید

مدل مانتو شنلی پاییزه

مانتو لنین دخترانه جدید

مدل مانتو 2019 لنین 

مانتو جدید مشکی

مدل مانتو جدید مشکی

مانتو پشت کوتاه جدید

مدل مانتو  2019 پشت کوتاه 

مانتو جدید گل گلی

مانتو جدید گل گلی

مانتو جدید کلاه دار

مانتو جدید کلاه دار

مانتو جدید جین

مدل مانتو جدید جین

مانتو جدید کوتاه و شیک

مانتو جدید کوتاه و شیک

مانتو جدید مشکی

مدل مانتو 2019 مشکی

مانتو جدید جین دکمه دار

مانتو جدید جین دکمه دار

مانتو جدید سارافنی

مانتو جدید سارافنی

مانتو جدید عبایی

مدل مانتو جدید عبایی

مدل جدید مانتو پاییزه

مدل جدید مانتو پاییزه

مدل جدید مانتو دامنی

مدل مانتو جدید دامنی

مدل جدید مانتو دکمه دار

مدل مانتو 2019 دکمه دار

مدل جدید مانتو دکمه دار

مدل مانتو 2019 دکمه دار

مدل جدید مانتو پشت بلند

مدل مانتو 2019 پشت بلند

مدل جدید مانتو جلوباز

مدل جدید مانتو جلوباز

مانتو جدید نخی جلوبسته

مانتو جدید نخی جلوبسته

مانتو جدید نخی جلوبسته

مانتو جدید نخی جلوبسته

مانتو جدید نخی جلوبسته

مانتو جدید نخی جلوبسته

مانتو جدید نخی جلوبسته

مدل مانتو جدید نخی جلوبسته

مانتو جدید نخی جلوبسته

مانتو جدید نخی جلوبسته

مانتو جدید نخی جلوبسته

مانتو جدید نخی جلوبسته

مانتو جدید دامنی

مدل مانتو جدید 2019 دامنی

مانتو جدید ترک

مدل مانتو 2019 جدید ترک

مانتو جدید پلیسه

مانتو جدید پلیسه

مانتو جدید بهاری

مانتو جدید بهاری

مانتو جدید بهاری

مانتو جدید بهاری

مانتو جدید پاییزه شیک

مانتو جدید پاییزه شیک

مانتو نخی پشت بلند

مانتو نخی پشت بلند

مانتو جدید آستین پفی

مانتو جدید آستین پفی

مانتو جدید نخی

مانتو جدید نخی

مانتو جدید بهاری

مانتو جدید بهاری

مانتو جدید پلیسه

مانتو جدید پلیسه

مانتو نخی جدید

مانتو نخی جدید

مانتو جدید دانشجویی

مانتو جدید دانشجویی

مانتو جدید مشکی

مانتو جدید مشکی

مانتو شیک جدید

مدل مانتو جدید 2019

مانتو جدید آستین شنلی

مانتو جدید آستین شنلی

مانتو جدید شالی

مانتو جدید 2019 شالی

مانتو جدید دانشجویی

مدل مانتو جدید دانشجویی

مانتو جدید عبایی دخترانه

مانتو جدید 2019 عبایی دخترانه

مانتو جین جدید دخترانه

مانتو جین جدید دخترانه

مانتو شیک جدید

مانتو شیک جدید

مانتو پاییزه جدید

مانتو پاییزه جدید

مانتو جدید سارافنی

مانتو جدید سارافنی

مانتو جدید آستین کلوش

مانتو جدید 2019 آستین کلوش

مانتو جدید پاییزه

مانتو جدید 2019 پاییزه

مانتو جدید نخی

مانتو جدید نخی

مانتو جدید راه راه

مانتو جدید راه راه

مانتو جدید نخی

مانتو جدید نخی

مانتو جدید جلوبسته

مانتو جدید 2019 جلوبسته

مانتو کتی پاییزه

مانتو کتی پاییزه

 

مانتو یا روپوش، لباس گشادی سـت کـه روی لباس‌های دیگر پوشیده می شود . این روزها مانتو در ایران، کاربردهای اداری، مذهبی و حتی سیاسی دارد و بعد از چادر، دومین لباس رسمی و اسلامی زنان کشور محسوب می شود. برای خرید یک مانتو علاوه بر سلیقه شخصی باید بـه فاکتورهای دیگه ای از جمله بلندی یا کوتاهی قد، سایز، رنگ پوست و هدف از خرید مانتو نیز توجه کنیم.

برای خرید مانتو، پارچه مانتو در اولین نگاه به چشم می آید. به همین دلیل باید برای اتنخاب پارچه اون بیشتر دقت کنیم. پرکاربردترین پارچه های مانتو پارچه ریون، پارچه حریر، پارچه فاستونی، پارچه لی، پارچه نخی، پارچه کرپ ، پارچه ویسکوز وپارچه کتان هستند.

مدل‌ مانتو جدید تنها شامل طراحی و دوخت نمیشه،  بلکه رنگ سال نیز در جذابیت آن بسیار تاثیرگذار است. خانم‌هایی که دوس دارن پیرو مد باشن و امسال جدیدترین مدل مانتو را به تن داشته باشند این دو فاکتور را همزمان جست و جو می‌کنند.

مانتوهای با برش کمتر و پارچه هایی با جنس های ساده مثل ،نخ و کتون مناسب خیابان و دانشگاه و محل کار هستند. البته برای دانشگاه و محل کار بهتره که از مانتوهایی با جنس پلی استر، نایلون و ویسکوز استفاده کنیم.چون اصلا چروک نمیشن و خاصیت اتو پذیری بالایی دارند. در انتخاب مدل مانتوی دانشجویی به فاکتور رنگ دقت کنید. قرار است با وسایل حمل و نقل عمومی به دانشگاه بروید و بعد هم مدت زمان زیادی را روی صندلی‌های دانشگاه بنشینید. اگر می‌خواهید نگران کثیف شدن زود هنگام مانتوهای دانشجویی خود نباشید، از رنگ‌های تیره مثل مشکی، سورمه‌ای یا قهوه‌ای استفاده کنید. برای اینکه با استایل دانشجویی‌تان زیادی ساده به نظر نیایید، حتما از ساعت، کیف‌های رنگی و کفش‌های جذابی که با رنگ مانتوی دانشجویی‌‌تان ست می‌شوند استفاده کنید. سادگی مانتو شما در کنار اکسسوری‌های تزیینی ، یک استایل دخترانه و متفاوت از شما می‌سازد.

مدل‌ مانتو جدید تابستانی 98

در اولین قدم ساخت استایل‌های تابستانه٬ بهتر است با رنگ مشکی در کمدتان خداحافظی کنید و رنگ‌های خنک و روشن را دم دست بگذارید که با آ‌ن‌ها بیشتر کار داریم!

اگر این‌روزها قصد خرید مانتوی تابستانه دارید٬ بهتر است انتخاب خود را از میان گزینه‌های گشاد٬ بلند و جلوبسته انجام دهید؛ این مدل‌ها علاوه بر زیبایی ظاهری٬ هماهنگی خوبی با قوانین مربوط به پوشش بانوان ایرانی دارند. در ادامه‌ چند مدل مانتو تابستانی ترندی و جذاب را با هم مرور می‌کنیم.

از آنجایی که  در تابستان هوا رو به گرمی می‌رود، مانتو‌های جلو باز و مانتوهای نخی تنها راه فرار از گرمای تابستان هستند از محبوب‌ ترین مدل‌های مانتو برای خانم‌ها در تابستان، مدل مانتوهای بلند است.چرا که تابستان تنها فصلی ست که دراون به هیچ وجه باران نمی‌بارد، پس می‌تونید با خیال راحت  استایلی تابستانه با مانتوهای بلند داشته باشید.

مانتو تابستانی در سال 2019 - 1398این مانتوها به سادگی با شلوارهای استرج، شلوارهای جین اسکینی یا تنگ، شلوارهای لگ، شلوارهای اسلش یا دامن‌های طرحدار ست می‌شوند.

مدل جدید مانتو با رنگ سال 2019 - 2018مدل جدید مانتو با رنگ سال 2019 - 2018               مانتو زیبای تابستونی با ست رنگ مرجانی که رنگ سال 2019ست

 

 

استایل مونوکروم (سرتا پا یک رنگ) : مدل جدید مانتو 2019 - 1398استایل مونوکروم (سرتا پا یک رنگ) مانتو کتی با آستین های طراحی شده2019

برای ست کردن مانتو با شال و روسری ، کیف و کفش و دامن یا شلوار بهتره یادآور بشم که تنها یکی از لباس های اصلی تون را طرح دار انتخاب کنید و اصلن مانتوی  طرح دار با شال و روسری و دامن طرح دار نپوشین، در کنار یک مانتو طرح دار بهتره از یک شال یا روسری ساده متناسب با طرح مانتو استفاده کنید.  

مدل مانتو جدید با دامن چین‌دار

در یک مدل جدید از مانتو‌های گشاد و بلند٬ قسمت پایینی دامن مانتو را به شکل چین‌دار و طبقه‌ای طراحی می‌کنند. این مدل مانتو برای افراد لاغر اندام گزینه‌ی بسیار مناسبی‌ست. پیشنهاد می‌کنیم مانتوی تابستانی خود را از رنگ‌های خنک مثل آبی آسمانی٬ لیمویی و سبز پاستلی انتخاب کنید.

مانتو‌های چین‌دار را می‌توانید با شلوارهای از بالا گشادی که امسال از محبوبیت بالایی برخوردار هستند ترکیب کنید. اگر مانتوی چین‌دار شما جلوبسته است می‌توانید از کیف‌های کمری کوچک به عنوان اکسسوری مکمل استفاده کنید.

مانتوی بلند چین‌دار

مانتوی بلند چین‌دار

مانتوی بلند چین‌دار

مانتوی بلند چین‌دار

مانتوی بلند و دامن

مانتوی بلند و دامن

 

حالا چند مدل از مانتوهای چین‌دار موجود در اپلیکیشن کمدا را با هم ببینیم؛ برای خرید این آیتم‌ها باید نام صاحب کمد را در بخش هم‌سلیقه‌یابی سرچ کنید.

خرید مانتوی جدید

خرید مانتوی جدید

خرید مانتوی چین‌دار

خرید مانتوی چین‌دار

مانتوهای آستین مدل‌دار

امسال برای خرید مانتوی تابستانه‌تان٬ به آستین مانتوها بیشتر توجه کنید. آستین‌های کلوش٬ پف‌دار٬ و چین‌دار از ترندهای پرطرفدار امسال هستند.

خرید مانتوی جدید با قیمت مناسب

خرید مانتوی جدید با قیمت مناسب

خرید مانتوی جدید

خرید مانتوی جدید

خرید مانتوی جدید با قیمت مناسب

خرید مانتوی جدید با قیمت مناسب

 مدل مانتو جدید میوه‌ای 2019

پیشنهاد ترندی و جذاب دیگر برای خرید مانتوهای تابستانه٬ مانتوهایی هستند که با پترن میوه‌های تابستانی تزئین شده‌اند. پارچه‌هایی با پترن هندوانه‌ای یا گیلاسی٬ امسال طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند. اگر شما هم از طرفداران میوه‌های جذاب این فصل هستید٬ سری به کمد زیر بزنید:

مدل مانتو میوه ای

مدل مانتو میوه ای

مدل مانتو هاوایی

پترن جدید بعدی را طرح‌هایی شلوغ با برگ‌های بزرگ و رنگ‌های شاد می‌سازند. این پترن که به طرح هاوایی معروف است از طبیعت جزایر جذاب هاوایی الهام گرفته شده است. اگر قصد استفاده از این مدل مانتو را دارید بهتر است سایر آیتم‌های استایلتان را تا حد امکان ساده و با رنگ خنثی انتخاب کنید. همچنین در نظر داشته باشید که اکسسوری‌های حصیری٬ مچ مناسبی برای این مدل مانتو هستند.

مدل مانتو هاوایی

مدل مانتو هاوایی

مدل مانتو هاوایی

مدل مانتو هاوایی

مدل مانتو هاوایی

مدل مانتو هاوایی

 

مدل مانتو جدید اسپرت 2019

مدل های جدید مانتو اسپرت 2019 و سال 98در این مقاله به بررسی ویژگی های مانتو اسپرت، انواع آن و استایل‌هایی که میتوانید به‌ وسیله‌ی آن خلق کنید می‌پردازیم.

درحالیکه در بیشتر نقاط دنیا واژه‌ Sport  در فشن، به پوششی اطلاق می‌شود که به نوعی به ورزش مرتبط باشد؛ در فرهنگ عامیانه‌ی فارسی فعلی، این واژه نه فقط به آیتم‌های ورزشی، بلکه به پوشش هایی گفته می‌شود که در عین زیبایی ظاهری، ساده و راحت باشند، در محیط‌های مختلف مورد استفاده قرار بگیرند و کاربردی باشند.

از این تعریف برمی‌آید که مانتوی اسپرت، طراحی و دوخت ساده‌ای دارد و میتواند در موقعیت‌های مختلف مثل دانشگاه، خرید و یا دورهمی های دوستانه، گزینه‌ی مناسبی باشد.

مانتوهای اسپرت این روزها به واسطه‌ی ساده بودن طراحی لباس، داشتن زیپ یا دکمه در جلو، آستین های بلند ساده و عرض فیت لباس شناخته می‌شوند و از آنجایی که کاربرد روزانه دارند، داشتن جیب برای آن‌ها فاکتور مثبتی تلقی می‌شود.

جنس این نوع مانتو معمولا از بین پارچه‌های ویسکوز، کتان پیچ ، تریکو مانتویی و حتی جین انتخاب می‌شود و به همین دلیل، بیشترین کاربرد این مانتو در فصل های بهار و پاییز است.

 

مدل مانتو اسپرت دانشجویی در سال 98

با تعریفی که از مانتوی اسپرت خواندیم، این نوع از پوشش، گزینه‌ی بسیار مناسبی برای فضای دانشگاه به‌ نظر می‌رسد؛ چرا که هم با قوانین معمول دانشگاه‌ها همخوانی دارد و هم می‌تواند در کنار مقنعه و جین اسکینی یا راسته، استایل راحتی را برای روزهای پرکار دانشگاهی فراهم کند.

رنگ های خردلی، زیتونی، سورمه‌ای و تونالیته‌های مختلف رنگ آبی ، رنگ‌های زنده ای هستند که در کنار مقنعه‌ی مشکی یا سورمه‌ای می‌توانند ترکیب های مناسبی را برای فضای دانشگاهی و مانتو دانشجویی است.

مانتو اسپرت دانشجوییمدل مانتو اسپرت پترن‌دار سال 2019

فراموش نکنید که ساده بودن طراحی مانتوی اسپرت، به معنی ساده بودن پارچه‌ی لباس نیست و اتفاقا پترن‌هایی مثل چهارخانه ریز و درشت یا راه‌ راه باریک عمودی، در طراحی مانتوهای اسپرت به‌ وفور به کار گرفته می‌شوند و نتایج خوبی به همراه دارند.

این نوع مانتوی اسپرت می‌تواند انتخاب مناسبی برای مسافرت‌ها یا خریدهای روزانه باشد و به افراد کوتاه‌قد نیز توصیه می‌شود.

مانتو اسپرت پترن‌دار


مدل مانتو جدید جین اسپرت 2019

مانتوهایی با پارچه‌ی جین، یکی از دسته بندی های اصلی مانتوی اسپرت را تشکیل می‌دهند. این مانتوها معمولا طراحی ساده‌ای دارند و می‌توانند به صورت جلوباز روی تیشرت‌های طرح‌دار، یا جلوبسته با روسری‌هایی با رنگ‌های زنده مطابق فصل، استایل ویژه‌ای خلق کنند. خنثی بودن تونالیته رنگ‌های جین، به افراد اجازه می‌دهد که قوه خلاقیت خود را به کار بگیرند و از مانتوی جین اسپرت، سال ها و به اشکال مختلف استفاده کنند.

مانتو جین اسپرت

 

مدل مانتو جدید ورزشی سال 98

پیشتر گفتیم که واژه «اسپرت» معمولا برای آیتم های ورزشی به کار گرفته می‌شود، پس مانتوهای ورزشی، بی چون و چرا پایه ثابت این دسته بندی هستند. این مانتوها جنس لطیف و سبکی دارند و معمولا در جلو با زیپ بسته می‌شوند. این نوع مانتو ظاهر فیتی دارد و در برندهای مشهور، اغلب به رنگ های تیره (مشکی یا سرمه‌ای) دیده می‌شود و برای ورزش‌های خارج از سالن مثل کوه‌نوردی یا پیاده‌روی بسیار مناسب است. پیشنهاد می‌شود مانتو ورزشی را با لگ ورزشی و کفش هم‌رنگ همراه کنید و از چندرنگ و چندطرح کردن استایل ورزشی بپرهیزید.

مانتو ورزشی

تا اینجا، به بیان نکته‌ های اصلی در انتخاب مانتوی اسپرت پرداختیم؛ فراموش نکنید که مانتو، مهم‌ ترین نقش در‌ شکل‌دهی به فرم ‌بدنی شما را دارد و باید متناسب با هیکل شما انتخاب شود. اگر قد بلندی دارید بهتر است از مانتوی اسپرت بلندتری استفاده کنید تا کشیدگی پاها را کمتر نشان دهد. بستن کمربند روی مانتو که امروز تا حدودی منسوخ به‌ نظر می‌رسد، می‌تواند از سادگی مفرط مانتوی اسپرت بلند، بکاهد. اگر قد شما کوتاه است، مانتویتان را کوتاه و ترجیحا طرح‌دار انتخاب کنید که تمرکز بیننده را به سمت پاها نبرد. پوشیدن مانتوی اسپرت کوتاه چهارخانه با جین اسکینی، می‌تواند استایل ایده‌آلی برای شما باشد.

نکته مهم بعدی که هنگام خرید مانتوی اسپرت باید به آن توجه کنید، رنگ مانتو است که باید با پوست شما، فرم بدنی و موقعیتی که قصد پوشیدن مانتو را دارید متناسب باشد. اگر ساعات زیادی از روز را در وسایل نقلیه و مکان های عمومی به سر می‌برید بهتر است در پوشش خود از رنگ های تیره استفاده کنید تا کمتر نیاز به شستشو را احساس کنید.

 

مدل جدید مانتو 2019/1398

این هم چند مدل مانتوی اسپرت موجود در کمدا که می‌توانید با قیمت مناسب خریداری کنید:

 

مانتو اسپرت دانشجویی

مانتو اسپرت دانشجویی

 

 

مانتو اسپرت منگو

مانتو اسپرت منگو

مانتو اسپرت سفید

مانتو اسپرت سفید

مانتو اسپرت جدید

مانتو اسپرت جدید

مانتوهای برش دار با پارچه های با کیفیت مثل حریر، فاستونی و ریون برای مهمونی ها ، مراسم ها و مناسبت های رسمی و مجالس مهم کاربرد بیشتری دارند.

مانتوهای جدید

امسال  مدل ‌ مانتو های تنگ که خیلی زود چروک میشدن ودر فصول مختلف سال  قابل استفاده نبودند، جای خود را به مانتوهای گشاد جلوباز با قدهای بلند و کوتاه داده اند که  با کمی تغییرات در آستین ها و یقه،  در ادامه مد سال قبل هستند.دیگه وقتشه باهم چنتا از مانتوهای مدل 2019 رو ببینیم.

 

مدل مانتوهای جدید مدل بهاری 2019 – 1398

با رسیدن بهار و نوشدن طبیعت بهتر است به فکر خرید مانتوهای خنکی که برای بهاردوخته شده اند باشیم.با گرم شدن هوا،  مانتوهای زمستانی تا سال آینده داخل کمد می روند و مانتوهای رنگارنگ بهاره جای اونا رو میگیرند. پارچه‌هایی که معمولا برای دوخت مانتوهای بهاره استفاده می‌شوند ، لطیف هستند و معمولا رنگ‌های روشنی دارند..طراحان امسال از گل یا پروانه های برجسته روی مانتو بهاری استفاده میکنند که حس بهار را بخوبی تداعی میکند.

مانتوهای جدید مدل بهاری 2019 - 1398
مانتوهای جدید مدل بهاری 2019 - 1398
امسال مانور دیزاینرها بیشتر روی آستین ها و یقه ی مانتو با برش های شلوغ است. آستین‌های پفی و گیپورهای لمه‌دار بر روی سر آستین‌ها و یقه‌ مانتو
، از مشخص‌ترین ویژگی‌های مانتوهای بهاره است.

مانتوهای جدید مدل بهاری 2019 - 1398مانتو بلند تا مچ پا طرفدارای زیادی داره و استایل بسیار جذابی فراهم میکنه برای مانتو بلند بهتره جنس پارچه سبک باشه و احساس راحتی داشته باشه.

 

مدل مانتو جدید مجلسی 2019 و سال 1398

انواع مدل مانتو مجلسی 2019 و سال 98

برای خرید مانتو مجلسی دو فاکتور رنگ و جنس پارچه بسیار اهمیت دارند. جنس پارچه با توجه به فصل و رنگ پارچه با توجه به رنگ پوست و شرایط مکانی مورد استفاده انتخاب می شود.

فاکتورهای دیگری مثل بلندی یا کوتاهی قد، چاقی یا لاغری و ترکیب فرم اندام را موقع خرید مانتو مجلسی حتماً در نظر بگیرید.

پارچه های با کیفیت مثل: حریر، فاستونی، شانتون، ریون، ساتن، ابریشم، پرادا، فیونا، کتان، فاستونی و کرپ مناسب دوخت مانتوهای مجلسی هستند.

درباره رنگ پارچه نظر قطعی وجود ندارد و کاملا بستگی به سلیقه شخصی دارد ولی بهتر است با توجه به ته رنگ پوست انتخاب شود. دو نوع ته رنگ پوست داریم: سرد و گرم، برای تشخیص ته رنگ پوستتان کف دست را در نظر بگیرید اگر رگ های دستتان به رنگ آبی یا بنفش است ته رنگ پوست سرد دارید اگر رگ های کف دستتان سبز رنگ است ته رنگ پوستتان گرم است.

رنگ های گرم مثل: قرمزها، نارنجی ها، زردها و رنگ های نئونی

رنگ های سرد مثل: سبزها، آبی ها و بنفش ها

رنگ هایی که در روشنایی تضاد ایجاد می کنند بهترین انتخاب هستند.

1-مانتو مجلسی سنگ دوزی شده

این مدل مانتوها که در گذشته برای خانم های میانسال طراحی می شد با کمی تغییرات و استفاده از سنگ های زینتی که براق هستند، ملیله و منجوق روی سرشانه ها یقه و آستین ها بسیار بروز و مورد پسند جوانترها شده است.

1-مانتو مجلسی سنگ دوزی شده : مدل 2019

 

1-مانتو مجلسی سنگ دوزی شده : مدل 2019

استفاده از یقه های بلند و ساختار دار به بالا تنه شکل می دهد و باعث برجسته کردن آن می شود.

1-مانتو مجلسی سنگ دوزی شده : مدل 2019

با سنگ دوزی های ظریف روی این پارچه بسیار شیک حریر، این مانتو مجلسی فاصله چندانی با لباس مجلسی ندارد.

2-مانتو مجلسی شنلی مدل جدید سال 98

این ایده دقیقا برگرفته از شنل است که با پارچه های مانتویی در دو مدل جلو بسته و جلو باز طراحی شده اند و معمولاً روی آن ها با سنگ مروارید یا گل های برجسته تزیین شده تا از یک دستی در بیاید.

مانتو مجلسی شنلی مدل جدید سال 98مانتو مجلسی شنلی مدل جدید سال 98مانتو مجلسی شنلی مدل جدید سال 98

 

3-مانتو مجلسی با گیپور در سال 2019

استفاده از پارچه گیپور در مانتو زیبایی منحصر بفردی به مانتو می بخشد. مانتو مجلسی با گیپور مناسب مراسم نامزدی، عقد، مهمانی ها و جشن هامی باشد.

مانتو مجلسی با گیپور 2019

استفاده تمام قد از گیپور بسیار چشمگیر است. پارچه گیپور به دلیل سبک بودن مناسب مانتو مجلسی است که ممکن است ساعت ها روی تن باشد.

مانتو مجلسی با گیپور 2019

به کار بردن گیپور بصورت قسمتی از مانتو، حالت مجلسی به مانتو داده است.

مانتو مجلسی با گیپور 2019

استفاده از گیپور به عنوان آستین های گشاد، مانتو را مناسب فصل تابستان کرده است.

4-مانتو مجلسی کتی در سال 98

مناسب طرفداران مانتو کوتاه است که بسیار راحت است و حالت رسمی دارد.مانتو کتی  با شلوارهای دمپا و راسته به خوبی ست می شوند. برای مناسبت های مختلف قابل پوشیدن هستند.

مانتو مجلسی کتی مدل جدید عید سال 98مانتو مجلسی کتی مدل جدید عید سال 98مانتو مجلسی کتی مدل جدید عید سال 98

 

مدل مانتوهای گل گلی در سال 2019

پارچه های گل گلی  در کت واک های امسال خیلی دیده شدند مناسب بهار و تابستانه.شاید در گذشته بیشتر مانتوهای کوتاه و تونیک های گل گلی دیدیم اما امسال پیراهن های گل گلی بلند و گشاد خیلی ترند شده و بجای مانتو استفاده میشه که بهشون مانتو گل گلی  میگیم. گل‌های ریز، درشت، ساده یا رنگارنگ و شلوغ، باعث میشه لباس شما شیک تر و خاص تر جلوه کنه و بیانگر زیبایی بهار و تابستان باشد .

مانتوهای گل گلی در سال 2019 - 1398مانتوهای گل گلی در سال 2019 - 1398برای رعایت تناسب میان اندام و پوشش، اگر پایین تنه درشتی دارید بهتره از لباس هایی با پایین تنه گشادتر نسبت به بالاتنه استفاده کنید.

مانتوهای shine یا براق

استفاده از پارچه های نقره ای رنگ براق یا پارچه های رنگی که shine هستند یکی از ترندهای فصل جدید، که طراحان مانتو نیز از اونها استقبال کرده اند.با مانتو شاین (براق) حسابی تو چشم میاین و میدرخشین.

مانتوهای shine یا براق در سال 2019 -1398

مانتوهای shine یا براق در سال 2019 -1398      

البته فراموش نکنید، لباس هر چه پر زرق و برق تر باشد سن شما بیشتر نشان داده می شود واستایل شما را از حالت اسپورت به زنانه تغییر میدهد.

مدل مانتو جدید با دامن در سال 1398

اینروزها  خانوما خيلي اهل پوشيدن دامن نيستند، با اينكه دامن خيلي زیبا و خانمانه ست اما مثل اینکه بعضی ها بیشتر به شلوار عادت کردند،و پوشیدن دامن و ست کردن آن مخصوصا در خیابان براشون سخته .

دامن پليسه با انبوه چين‌هاي ريز و يك اندازه به وجود مياد. اين دامن ها خيلي خنك و راحت هستند  و برای تابستان بسيار مناسب اند. مخصوصا برای كساني كه پاهاي لاغري دارند اين دامن ها به شدت پيشنهاد ميشود. اما پيشنهاد مي‌كنيم خانم‌هايي كه چاقي پایین تنه دارند، سراغ اين مدل دامن ها نروند چون به دليل وجود چين، حجيم‌تر به نظر مي‌رسند. اين خانم ها ميتوانند از دامن هاي بدون چين استفاده كنن كه باعث لاغر نشان دادنشان ميشود. .اين دامن هارا ميتوانيد با كفش ، صندل و حتي كتاني بپوشيد كه يک استايل متفاوت از شما را ميسازد.

دامن و لباس های پلیسه ، کلاسیک و محبوب اند که بيشتر مناسب استايل هاي كژوال هستند.

مانتو با دامن در سال 2019 - 1398مانتو با دامن در سال 2019 - 1398یک نكته كه براي پوشيدن مانتو با دامن خیلی مهم است اينه كه وقتی میخواید مانتو تون را با دامن مخصوصا دامن پلیسه بپوشید ،نباید خيلي گشاد و پف دار باشه. بهتره  کمی مانتو جمع و جور باشه ( اما منظور مانتو تنگ  نيست) اگر هم مانتوهای بلند و مدل عبايی ميپوشيد بهتره جنس پارچه اش سبك  باشد.

مدل مانتو با پوست حیوانات سال 2019

ترند شدن پوست حیوانات راه خیلی خوبی برای اضافه کردن کمی هیجان به یک استایل مینیمال است.این پترن که طرفدارای زیادی داره هیچوقت از مد نمیافته و سالهاست مورد علاقه دیزاینرهاست.هرچند پوست حیوانات از ترندهای محبوب پاییز2018 و زمستان 2019 به حساب میان اما با کمی تغییرات و اضافه کردن این پارچه ها به یقه و آستین های مانتو امسال مدل هایی از اونا رو در بهار و تابستان هم خواهیم داشت.

مانتو با دامن در سال 2019 - 1398

مانتو با قد پشت بلندتر 98

مانتوهایی که قد پشت بلندتری نسبت به جلو دارند  یجورایی الهام گرفته ازمدل پانچو هستن،  البته کمی شکیل تر و که امسال مدلهای زیادی ازین مانتوها در دومدل جلو بسته و جلو باز طراحی شده اند.

مانتو با قد پشت بلندتر در سال 2019 - 1398

مانتو پشت بلند 

مانتو با قد پشت بلندتر در سال 2019 - 1398اگر قد کوتاه  هستید، سعی کنید مانتوهایی که قدشون از روی زانو بیش از پانزده سانتی متر پایین تر است نپوشین

مدل مانتو جدید چهارخونه 2019

مانتو چهارخونه  یکی از پر طرفدارترین ترندهای امساله ، که در حقیقت اون هم مثل مانتوهای بلند جلوباز جا مونده از ترند های سال پیشه ، که امسال بنظر میاد نقشش حتی برجسته تر از سال های قبل باشه . پارچه های چهارخونه  تنوع بسیاری دارند واستفاده از پارچه چهارخونه در تابستان و بهار یکی از ساده ترین و بهترین شیوه ها برای داشتن ظاهری اسپورت ، که استریت استایل بسیار خوبی رو فراهم میکنه.

مانتو چهارخونه مدل جدید در سال 2019 - 1398

 

مانتو با پارچه های طرحدار

امسال پارچه های طرحدار و شلوغ مورد توجه دیزاینرها قرار گرفته و پیش بینی میشه که مدل های مختلف مانتو تابستونی و بهاری از این پارچه ها را در مزون ها و فروشگاه ها ببینیم.

مانتو با پارچه های طرحدار در سال 2019-1398مانتو با پارچه های طرحدار در سال 2019-1398اگر  بالا تنه درشتی  دارید، مدل  مانتوهای راسته  نسبت به مدل تنگ اندام شما را زیباتر نشان میدهد.

مدل جدید مانتوهای سنتی در سال 98

مانتوهای سنتی هرسال جایگاه ویژه ای در صنعت مد و طرفداران خاصی دارند، که امسال بیشتر بصورت پیراهن های بلند کلوش طراحی شده اند.

مانتوهای سنتی مدل جدید مانتو در سال 2019 - 1398

مانتوهای سنتی مدل جدید مانتو در سال 2019 - 1398

 

مدل مانتو لاکچری 2019

واژه ی‌«لاکچری Luxury » در دیکشنری فشن فارسی، کلمه ی جدیدی محسوب می‌شود و به آیتم هایی اطلاق می‌شود که درجه ی شکوه و زیبایی بالایی دارند و معمولا در ازای هزینه ی زیادی به دست می‌آیند.

مانتو لاکچری  که تا چند سال قبل، به مانتوهای مجلسی معروف بودند؛ ترکیبی از پارچه های گران قیمت، الگوهای خاص و تزئینات چشمگیر را در خود دارند. در این مقاله به معرفی چند مدل مانتوی جدید و لاکچری می‌پردازیم.

مدل مانتو لاکچری 2019

 

سرشانه های پف دار و بزرگ، المان هایی کلاسیک و یادآور فشن ایرانی در دهه ۷۰ هستند. این مدل سرشانه اکنون برای تبدیل یک مانتو با دوخت و برش ساده به یک آیتم یونیک و جذاب استفاده می‌شود.

اگر بالاتنه ی متوسط و لاغری دارید، پوشیدن این مدل مانتوی لاکچری را در مهمانی های فصل بهار و پاییز از دست ندهید.

مدل مانتو لاکچری 2019مدل مانتو لاکچری 2019

مدل جدید مانتو ترک 2019 (بلند)

مانتوهای ترک یکی از زیباترین مانتوهای موجود در بازار ایران هستند که روز به روز بر تعداد خانم های طرفدار این مانتو اضافه می شود. چرا انقدر مانتوهای ترک بین خانم های ایرانی پرطرفدار شدند؟ مانتوهای ترک علاوه بر جنس پارچه باکیفیت، از الگو یا طراحی های بسیار خلاقانه و زیبایی در دوخت آنها استفاده میشود که به راحتی نظر شما را جلب می کنند. زمانیکه این مدل مانتوها وارد بازار ایران شدند، علاوه بر اینکه به نوعی انقلابی در کسب و کارهای تولید مانتو و پوشاک زنانه رخ داد، مزون ها و خیاط ها هم به سرعت شروع به دوخت این الگوها برای خانم ها کردند. نهایتا نتیجه کار این شد که طرفداران مانتوهای ترک با خیال راحت می توانند این مدل مانتوها را برای استایل های مختلف اداری، اسپرت، مجلسی و… بپوشند.

مدل جدید مانتو ترک 2019 (بلند)

مدل جدید مانتو ترک 2019 (بلند)

مدل جدید مانتو ترک 2019 (بلند)

مدل جدید مانتو ترک 2019 (بلند)

مدل جدید مانتو ترک 2019 (بلند)

مدل مانتو اداری جدید ۹۸

مانتوهای اداری به طور معمول به مانتوهایی گفته می‌شوند که فرم بسیار رسمی و طرح‌های ساده‌ای دارند. این دسته از مانتوها رنگ‌های تیره‌ای دارند. مشکی، طوسی، سرمه‌ای و قهوه‌ای از جمله رنگ‌های پرکاربرد در مانتوهای اداری است. این مدل از مانتوها معمولا با پارچه‌هایی از جنس کرپ دوخته می‌شوند چرا که پارچه‌ی کرپ پس از دوخته شدن بسیار زیبا و خوش فرم خواهد شد و علاوه بر این، مانتوهایی که از جنس کرپ باشند، به سختی چروک می‌شوند که این مزیت به خانم‌ها کمک می‌کند تا در ساعات کاری طولانی، آراستگی ظاهرشان حفظ شود.

مانتوهای اداری به طور معمول به صورت مانتو و شلوار ست فروخته می‌شوند. هرچند شما می‌توانید با توجه به سلیقه‌ی خود شلوار را تغییر دهید. اما همواره سادگی و رسمی بودن مدل را مدنظر قرار دهید.

انواع مختلف مدل مانتو اداری، به همراه کفش‌های ساده ترکیب بسیار خوبی را می‌سازند. پاشنه بلندها نقش مهمی را در کامل شدن استایل شما ایفا می‌کنند. البته حتما راحتی خود را در نظر بگیرید.

از بین مدل های مانتو جدید در سال 2019 و 1398 کدوم رو پسندیدین ؟

خوشحال میشیم در کامنت ها نظرتون رو به اشتراک بذارید

21+

درباره صدف صالحی

یه صدف هستم که چند سال پیش از عمق یه اقیانوس بیرون پریدم؛ عاشق پوشیدنی‌ها و نوشتنم و همینا منو کُمُرایتر کرده. از بهمن 97 تااا حالاحالاها هستم در خدمتتون.

6 دیدگاه در “مدل مانتو جدید ۲۰۱۹ و سال ۹۸

 1. forozan گفت:

  بسیار هنرمندانه وشیک هستن اگه بخوایم سفارش بدیم ادرس دقیق رو ارسال میکنید ممنون

  5+
  1. morteza azimi گفت:

   سلام
   داخل کمدا مدل های خیلی متنوعی هست که هم میتونید از نسخه وب اقدام کنید هم اپلیکیشن
   لینک دانلود نسخه اپلیکیشن : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.komodaa.app&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1

   و در بازار : https://cafebazaar.ir/app/com.komodaa.app/?l=fa

   و لینک نسخه وب :
   https://www.komodaa.com/shop/

   7+
 2. راضی گفت:

  ااااااااااای بدک نیستن

  8+
 3. شهلا اسدی گفت:

  سلام چطوری میتونم قیمت مانتوها رو بدونم

  0
  1. صدف صالحی گفت:

   سلام عزیزم
   کمدا یه اپلیکیشنه که توش میتونی لباس‌های بلااستفاده‌ات رو بفروشی و با پولش لباس‌های جدید و قیمت مناسب بخری.
   لینک دانلود نسخه اپلیکیشن : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.komodaa.app&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1

   و در بازار : https://cafebazaar.ir/app/com.komodaa.app/?l=fa

   و لینک نسخه وب :
   https://www.komodaa.com/shop/

   0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *