• در حد نو
  600,000%98
  15,000 تومن
  بلوز
 • در حد نو
  600,000%98
  15,000 تومن
  بلوز
 • در حد نو
  600,000%98
  15,000 تومن
  بلوز
 • در حد نو
  600,000%98
  15,000 تومن
  بلوز
17 خرداد 1402
14 نفر این آیتم رو دوست داشتن
بلوز
جلوش پولک داره وزبر نیستن خیلی نرم ولطیف جلوش واذیت نمیکنه
فاصله دوزیر بغل 60 سانت
قد70
قد آستین 38.5
میشه رنگش کرد واستفاده کرد
اولین نفر نظرتو بذار
15,000تومن
600,000تومن
98%