• کاملا نو
    200,000%16
    168,000 تومن
    خمیر دندان گیاهی RED بدون
20 مهر 1402
خمیر دندان گیاهی RED بدون
خمیر دندان گیاهی
(میخک نعناع زنجبیل فلفل سیاه و...)
ضد خونریزی لثه ها
دفع بوی بد دهان
دندان درد
رفع زردی دندان
و..
اولین نفر نظرتو بذار
168,000تومن
200,000تومن
16%