• کاملا نو
    350,000%57
    150,000 تومن
    بلوز نوزادی
12 اسفند 1399
12 نفر این آیتم رو دوست داشتن
بلوز نوزادی
هدیه بوده اما دیر رسید به دخترم و البته روش زده 6-9ماه اما دخترم 6ماهش بود که نخورد بهش، بنظرم برای 0_3ماه مناسب باشه
جین نازکه جنسش خیلی گودوعه ولی خب متاسفانه نشد که بپوشه،خوراک عیدو تابستونه
قیمت الانشو با این دلار نمیدونم چنده همینجوری زدم
اولین نفر نظرتو بذار
150,000تومن
350,000تومن
57%