• کاملا نو
    80,000%15
    68,000 تومن
    The words i wish i said.
11 تیر 1401
The words i wish i said.
These were not all the words i wish i said . In fact most of these words i wish i didn't write. Just to the small fact of , i wish i didn't care ... But sadly i do .
اولین نفر نظرتو بذار
کمدا گارانتی پرداخت داره. فقط و فقط از درگاه امن کمدا پرداخت کن. اگه هر اتفاقی پیش‌بیاد و آیتم به‌دستت نرسه، پولت مرجوع میشه. خیالت راحت!
68,000تومن
80,000تومن