• کاملا نو
    50,000%20
    40,000 تومن
    زمین شناسی جامع کنکور
30 شهریور 1401
زمین شناسی جامع کنکور
برای المپیاد زمین استفاده کردم چون قبول شدم دیگه به کارم نمیاد
اولین نفر نظرتو بذار
40,000تومن
50,000تومن
20%