• کاملا نو
    65,000%15
    55,000 تومن
    جا کارتی
17 بهمن 1401
6 نفر این آیتم رو دوست داشتن
جا کارتی
جا کارتی های خوشگلمون
جای 6کارت دارن
زیپ کوچیک برای پول خورد و
جا برای اسکناس
اولین نفر نظرتو بذار
کمدا گارانتی پرداخت داره. فقط و فقط از درگاه امن کمدا پرداخت کن. اگه هر اتفاقی پیش‌بیاد و آیتم به‌دستت نرسه، پولت مرجوع میشه. خیالت راحت!
55,000تومن
65,000تومن
15%