• در حد نو
    89,000%44
    50,000 تومن
    میکرو فیزیک یازدهم تجربی
19 تیر 1402
2 نفر این آیتم رو دوست داشتن
میکرو فیزیک یازدهم تجربی
کتاب چاپ 98 آما خب فکر نمیکنم فیزیک تغییر انچنانی داشته باشه که نشه ازشون استفاده کرد
اولین نفر نظرتو بذار
50,000تومن
89,000تومن
44%