• در حد نو
    150,000%80
    30,000 تومن
    دفتر کلاسوری بزرگ
26 تیر 1402
دفتر کلاسوری بزرگ
دفتر کلاسوری استفاده شده ولی زیاد استفاده نکردم ازش بدون برگ هست باید برگه براش بخری ولی کاور جدا کردن هر درس داخلش هست
ولی طرحش خیلی قشنگه توی عکس کامل نیفتاد
اولین نفر نظرتو بذار
30,000تومن
150,000تومن
80%