• کاملا نو
  250,000%72
  70,000 تومن
  ماجراهای من و درسام شیمی
 • کاملا نو
  250,000%72
  70,000 تومن
  ماجراهای من و درسام شیمی
 • کاملا نو
  250,000%72
  70,000 تومن
  ماجراهای من و درسام شیمی
26 تیر 1402
1 نفر این آیتم رو دوست داشتن
ماجراهای من و درسام شیمی
ماجراهای من و درسام شیمی دهم
درسنامه 1 نمونه سوال های امتحان
برای 20 گرفتن این کتاب را انتخاب کنید.
قیمتش فقط 70 تومن
کم استفاده شده.
ولی نو نو هست
کمدم پر شده و دیگه نیازش ندارم گذاشتم بره تو کمد کسی که نیازش داره
اولین نفر نظرتو بذار
70,000تومن
250,000تومن
72%