• در حد نو
    300,000%47
    160,000 تومن
    عریی موضوعی دهم یازدهم و
26 تیر 1402
عریی موضوعی دهم یازدهم و
عربی موضوعی دهم یازدهم و دوازدهم تجربی
سال 1400
برای آمادگی در کنکور سراسری ها و آزمون های آزمایشی
2400 تست شناسنامه دار و تالیفی
قیمت فقط 160 تومن
قیمت پایین میذارم که بره تو کمد کسی که نیازش داره و استفاده کنه چون من دیگه نیازش ندارم و کمدم پر شده.
در حد نو میزنم چون یکم روی کتاب پارگی داره و به خاطر همین قیمت پایین هم میذارم وگرنه قیمت اصلیش 300 تومن هست
اولین نفر نظرتو بذار
160,000تومن
300,000تومن
47%