• کاملا نو
    1,000,000%51
    493,000 تومن
    کتاب کنکور انسانی
18 شهریور 1402
کتاب کنکور انسانی
چندتا کتاب کنکور انسانی که به قصد کنکور خریده شد اما به دلیل تغییر رشته میخوام بفروشم کتاب جدید بخرم.قیمت های قدیمی اش رو زدم اما الان خیلی گرونتره
اولین نفر نظرتو بذار
493,000تومن
1,000,000تومن
51%