• کاملا نو
  650,000%38
  400,000 تومن
  جاعودی فیل برنز
 • کاملا نو
  650,000%38
  400,000 تومن
  جاعودی فیل برنز
 • کاملا نو
  650,000%38
  400,000 تومن
  جاعودی فیل برنز
 • کاملا نو
  650,000%38
  400,000 تومن
  جاعودی فیل برنز
30 شهریور 1402
1 نفر این آیتم رو دوست داشتن
جاعودی فیل برنز
خیلی سنگینه؛ از اونا نیست ک با هر بادی تکون بخوره
واقعا روش خیلی کار شده
💙 فقططططط یکی موجوده؛ لطفا اسکرین گرفته بعد از سه ماه پیام ندین😏هم تموم میشه هم قینتها افزایش می یابد
اولین نفر نظرتو بذار
400,000تومن
650,000تومن
38%