• در حد نو
    150,000%33
    100,000 تومن
    دریم کجر رنگی
15 آذر 1402
1 نفر این آیتم رو دوست داشتن
دریم کجر رنگی
دریم کچر کارایی متفاوتی دارد
کابوس گیر
دریم کچر از سرخ پوستان بوده و ما در طراحی مختلف داریم
دریم کچر بعضی ها بر این باورند افکار منفی را در دام بافت هاش است
یک نماد خیلی قشنگی در مورد دریم کچر اون دایره وساط به معنی زندگی است و به معنی خورشید است
اگر پدر و مادری به شما دیم کچر با پر های عقاب هدیه بدهد از شما میخواید مانند عقاب تیزبین باشید
سرخپوستان بر این باورند با وجود دریم کچر کابوس بدی نمیبینید
اولین نفر نظرتو بذار
100,000تومن
150,000تومن
33%