گیلتی پلژر یا لذت گناه آلود چیست ؟! 

گیلتی پلژر چیه؟ پادکست ۱۳ دقیقه ای

اپیزود یک: گیلتی پلژر چیه؟
گیلتی پلژرچیه؟!شده شده تو خیابون یواشکی آب‌نبات چوبی بخوری اما نگرانی اگه کسی ببینه چی فک می کنه؟!‌ اینا گیلتی پلژر یا “لذت گناه آلود” تو هستن.

ادامه مطلب