مد پایدار (SUSTAINABLE) یا سازگار با محیط زیست چی هست؟

مد پایدار (sustainable) یا سازگار با محیط زیست چی هست؟

مد پایدار (sustainable) یا سازگار با محیط زیست چی هست؟یه نگاه کنیم به داستان مُد که چطور شرکت‌هارا مجبور به پذیرفتن مسئولیت در قبال محیط زیست کرد!

ادامه مطلب