ترند 2020-1399, لباس مجلسی

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ (به همراه عکس و تصویر)

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده 2019 (به همراه عکس و تصویر)

100 مدل از مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده سال 2020 و 2019

یکی از دسته های پرفروش مدل لباس مجلسی در مارکت ایران را لباس مجلسی بلند پوشیده تشکیل می‌دهند. برخی به دلیل مسائل فرهنگی ترجیح می‌دهند که لباس با حجابی را در مجالس به تن کنند. دسته دوم، صاحبان مجلس هستند که لباس پوشیده و بلند را باوقار تر از لباس های کوتاه می‌دانند. به هرحال لباس های پوشیده، پای ثابت مهمانی‌های رسمی ایران هستند و در این مقاله، به معرفی چند مدل لباس مجلسی پوشیده جدید می‌پردازیم.

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده

لباس مجلسی بلند پوشیده خال خالی

لباس مجلسی بلند پوشیده خال خالی

لباس مجلسی بلند پوشیده حریر

لباس مجلسی بلند پوشیده حریر

لباس مجلسی بلند پوشیده

لباس مجلسی بلند پوشیده

لباس مجلسی بلند پوشیده توری

لباس مجلسی بلند پوشیده توری

مدل لباس مجلسی بلند پوشیده ماهی

مدل لباس مجلسی بلند پوشیده ماهی

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده شنل دار

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده شنل دار

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده پولکی

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده پولکی

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده حریر

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده حریر

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده شنل دار

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده شنل دار

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده پولکی

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده پولکی

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده خال خالی

لباس مجلسی بلند پوشیده خال خالی

لباس مجلسی بلند پوشیده مخمل

لباس مجلسی بلند پوشیده مخمل

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

لباس مجلسی بلند پوشیده ترند 2020

مدل مخمل لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل مخمل لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل شیک لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل شیک لباس مجلسی بلند پوشیده

لباس مجلسی بلند پوشیده آستین پفی

لباس مجلسی بلند پوشیده آستین پفی

لباس مجلسی بلند پوشیده طرح اسکارف

لباس مجلسی بلند پوشیده طرح اسکارف

لباس مجلسی بلند پوشیده شاینی

لباس مجلسی بلند پوشیده شاینی

لباس مجلسی بلند پوشیده شیک

لباس مجلسی بلند پوشیده شیک

لباس مجلسی بلند پوشیده شیک

لباس مجلسی بلند پوشیده شیک

پیراهن مجلسی مخمل بلند پوشیده

پیراهن مجلسی مخمل بلند پوشیده

پیراهن مجلسی بلند پوشیده

پیراهن مجلسی بلند پوشیده

پیراهن مجلسی بلند پوشیده

پیراهن مجلسی بلند پوشیده

لباس مجلسی بلند پوشیده

لباس مجلسی بلند پوشیده

پیراهن مجلسی بلند پوشیده حریر

پیراهن مجلسی بلند پوشیده حریر

پیراهن مجلسی بلند پوشیده گیپور

پیراهن مجلسی بلند پوشیده گیپور

پیراهن مجلسی بلند پوشیده

پیراهن مجلسی بلند پوشیده

پیراهن مجلسی بلند پوشیده شاینی

پیراهن مجلسی بلند پوشیده شاینی

پیراهن مجلسی بلند پوشیده کلاسیک

پیراهن مجلسی بلند پوشیده کلاسیک

پیراهن مجلسی بلند پوشیده کیمونویی

پیراهن مجلسی بلند پوشیده کیمونویی

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

لباس مجلسی توری بلند پوشیده

لباس مجلسی توری بلند پوشیده

لباس مجلسی بلند پف دار پوشیده

لباس مجلسی بلند پف دار پوشیده

لباس مجلسی ماکسی دخترانه

لباس مجلسی ماکسی دخترانه

پیراهن مجلسی بلند پوشیده

پیراهن مجلسی بلند پوشیده

لباس مجلسی جدید بلند پوشیده

لباس مجلسی جدید بلند پوشیده

لباس مجلسی پلیسه بلند پوشیده

لباس مجلسی پلیسه بلند پوشیده

لباس مجلسی طرح اسکارف بلند پوشیده

لباس مجلسی طرح اسکارف بلند پوشیده

لباس مجلسی بلند توری پوشیده

لباس مجلسی بلند توری پوشیده

لباس مجلسی بلند حریر پوشیده

لباس مجلسی بلند حریر پوشیده

لباس مجلسی بلند حریر پوشیده

لباس مجلسی بلند حریر پوشیده

لباس مجلسی دخترانه بلند پوشیده

لباس مجلسی دخترانه بلند پوشیده

لباس مجلسی حریر پلیسه بلند پوشیده

لباس مجلسی حریر پلیسه بلند پوشیده

پیراهن ماکسی پوشیده زنانه

پیراهن ماکسی پوشیده زنانه

تاپ و دامن مجلسی پوشیده زنانه

تاپ و دامن مجلسی پوشیده زنانه

پیراهن مجلسی بلند زنانه

پیراهن مجلسی بلند زنانه

لباس مجلسی عروسکی بلند پوشیده

لباس مجلسی عروسکی بلند پوشیده

لباس مجلسی لمه و مخمل بلند پوشیده

لباس مجلسی لمه و مخمل بلند پوشیده

لباس مجلسی پلیسه بلند پوشیده

لباس مجلسی پلیسه بلند پوشیده

لباس مجلسی ترند بلند پوشیده

لباس مجلسی ترند بلند پوشیده

تاپ و دامن مجلسی بلند پوشیده

تاپ و دامن مجلسی بلند پوشیده

لباس مجلسی بلند پوشیده آستین پرنسسی

لباس مجلسی بلند پوشیده آستین پرنسسی

لباس مجلسی بلند طبقه‌ای حریر

لباس مجلسی بلند طبقه‌ای حریر

لباس مجلسی بلند حریر پوشیده

لباس مجلسی بلند حریر پوشیده

لباس مجلسی ژاکارد بلند پوشیده

لباس مجلسی ژاکارد بلند پوشیده

لباس مجلسی شاینی بلند پوشیده

لباس مجلسی شاینی بلند پوشیده

لباس مجلسی ترند بلند پوشیده

لباس مجلسی ترند بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل جدید لباس مجلسی بلند پوشیده

مدل لباس مجلسی پوشیده بلند ریشه دار

اگر دلتان می‌خواهد تا هر زمان که راه می‌روید، لباس شما توجه‌ها را به خود جلب کند، می‌توانید از لباس‌های ریشه‌دار استفاده کنید. ریشه‌ها می‌‌توانند تنها یک تزئین جزئی یا یک عامل تعیین‌کننده مهم در طراحی و ظاهر لباس شما باشند. به لباس زیبای زیر از برند Philosophy di Lorenzo Serafini نگاه کنید و ببینید که چطور ترکیب گل‌های رنگارنگ و ریشه‌های لباس، آن را جذاب و زیبا می‌کنند. لباس بلند دوم نیز از برند Givenchy طراحی جالب و منحصر به فرد را با ریشه‌های لباس انجام داده است. شما حتی می‌توانید یک لباس کاملا ساده و یک رنگ را با ریشه‌های به هم بافته شده (تور مانند) بپوشید درست مانند کاری که برند Stella McCartney در پیراهن سوم انجام داده است.

مدل لباس مجلسی پوشیده ریشه دار از برند Philosophy di Lorenzo Serafini

مدل لباس مجلسی پوشیده ریشه دار از برند Philosophy di Lorenzo Serafini

لباس مجلسی بلند پوشیده ریشه دار از برند Givenchy

لباس مجلسی بلند پوشیده ریشه دار از برند Givenchy

لباس مجلسی بلند پوشیده ریشه دار از برند Stella McCartney

لباس مجلسی بلند پوشیده ریشه دار از برند Stella McCartney

مدل لباس مجلسی پوشیده چهارخونه ترند 2020

برند گوچی بار دیگر نیز با طراحی‌های زیبا و فریبنده، ما را شیفته خود می‌کند. یکی از ترندهای سال 2020، استفاده از پارچه‌های چهارخانه است که در تصویر زیر می‌توانید ترکیبی زیبا از پیراهن دو تکه چهارخانه بلند و قرمز را از برند گوچی ببینید.

پیراهن دو تکه چهارخانه بلند از برند Gucci

پیراهن دو تکه چهارخانه بلند از برند Gucci

مدل لباس مجلسی پوشیده شاینی پولکی

هر چه طلایی‌تر بهتر! یکی از مواردی که به وفور می‌توانید در فشن شوهای 2020 برندهای مشهور ببینید، لباس‌های طلایی هستند. برای افرادی که عاشق درخشیدن و کانون توجه بودن هستند، چه چیزی بهتر از یک لباس تماما طلایی و درخشان می‌تواند این کار را انجام دهد؟ حتی اگر یک لباس تماما طلایی آن چیزی نباشد که شما بخواهید، می‌توانید این رنگ و درخشش جذاب را با سایر رنگ‌ها ترکیب کنید؛ برای مثال می‌توانید به لباس زیبای برند Celine نگاه کنید. ببینید که چطور این لباس کلاسیک و منحصر به فرد دو رنگ مشکی و طلایی را به نمایش می‌گذارد. اگر به دنبال نمون‌های درخشان‌تر می‌گردید، می‌توانید از لباس بلند و پوشیده برند MSGM نگاه کنید. این لباس تمامی معیارهای یک لباس پوشیده و جالب توجه را در خود دارد.

مدل پیراهن مجلسی پوشیده شاینی از برند Celine

مدل پیراهن مجلسی پوشیده شاینی از برند Celine

پیراهن بلند و پوشیده از برند MSGM

پیراهن بلند و پوشیده از برند MSGM

لباس مجلسی بلند پوشیده چرم

برای شیک پوشی و مجلل بودن، لباس چرم از بهترین انتخاب‌های در دستری شما است. شاید تصور ما از لباس پوشیده، لباسی با پارچه و طراحی ساده است اما مدل‌های ارائه شده «کریستین سریانو» در فشن‌شوی امسال نشان داد که یک لباس پوشیده می‌تواند از هر متریالی و با هر نوع طراحی دوخته شود. لباس مجلسی ترند، بلند و پوشیده کریستین از پارچه چرم طراحی شده است. طراحی این مدل اندامی با چین‌های سرشانه، آستین و دامن با یقه ایستاده و لبه چین‌دار تمامی خواسته‌های شما را از یک لباس پوشیده و در عین حال خاص بر‌آورده می‌کند. کافی‌است این ترند را فقط یکبار در مجلسی امتحان کنید. این لباس مجلسی با هر کفش پاشنه‌داری به راحتی ست می‌شود ولی پیشنهاد ما یک کفش ورنی مشکی است. 

لباس مجلسی بلند پوشیده چرم کریسیتین سیریانو

لباس مجلسی بلند پوشیده چرم کریسیتین سیریانو

 لباس مجلسی پوشیده مخمل آستین بلند

جنس مخمل، یکی از پارچه‌های محبوب طراحان برای دوخت لباس مجلسی است. بخصوص که تنوع رنگ های شاد و سرزنده در پارچه مخمل بالا است و می‌تواند مطابق با سلیقه‌ی افراد انتخاب شود. به دلیل جنس لخت این پارچه، بهتر است مدل لباس را ماهی با دنباله ی کوتاه انتخاب کنید. همچنین یقه‌ی لباس مخمل، می‌تواند به شکل V یا یقه هالتر طراحی شود. در کنار لباس مخمل، می‌توانید از جواهرات با نگین های رنگی هماهنگ با لباستان استفاده کنید.

آستین لباس پوشیده‌ی مخمل، می‌تواند چسبان یا به شکل کلوش باشد.

 لباس مجلسی پوشیده مخمل آستین بلند

لباس مجلسی مخمل پوشیده

لباس مجلسی مخمل پوشیده

لباس مجلسی مخمل پوشیده

لباس مجلسی مخمل پوشیده

لباس مجلسی مخمل پوشیده

لباس مجلسی مخمل پوشیده

لباس مجلسی مخمل پوشیده

لباس مجلسی مخمل پوشیده

لباس مجلسی مخمل پوشیده

لباس مجلسی مخمل پوشیده

لباس مجلسی مخمل پوشیده

پست مرتبط : مدل لباس مجلسی ترکیه ای جدید ۲۰۱۹ ( انواع زنانه،شب پوشیده،دخترانه)

مدل لباس مجلسی دو تکه کت دار 2019

پرطرفدار بودن مدل کت دار به این دلیل است که می‌توانید لباس دو تکه را هم به صورت بدون کت و هم با کت به شکلی پوشیده به تن کنید. کت روی لباس مجلسی می‌تواند کوتاه تا روی سینه باشد یا کاملا روی لباس را بپوشد و جلوه‌ای شیک و رسمی به استایل شما اضافه کند.

طراحی این مدل بنا به سلیقه‌ی طراح می‌تواند بسیار متنوع باشد، طراح لباس می‌تواند فقط روی کت را تزئین کند یا آن را طوری طراحی کند که تزئین روی کت مکمل لباس اصلی باشد. این مدل را به افراد پلاس سایز نیز پیشنهاد می کنیم.

مدل لباس مجلسی دو تکه کت دار 2019

لباس مجلسی کت دار

لباس مجلسی کت دار

لباس مجلسی کت دار

لباس مجلسی کت دار

لباس مجلسی کت دار

لباس مجلسی کت دار

لباس مجلسی کت دار

لباس مجلسی کت دار

لباس مجلسی بلند شنل دار

استفاده از تور، گیپور یا پارچه اطلس برای طراحی شنل روی لباس، مدتی است که بین طراحان رایج شده است. علاوه بر آن ممکن است لباسی را ببینید که از ابتدا به شکل شنل طراحی شده باشد.

شنل روی لباس می‌تواند به لباس دوخته شود و یا مثل طرح قبلی، قابل جدا شدن باشد. شنل لباسی که به درستی طراحی و دوخته شود می‌تواند جلوه‌ی یک لباس مجلسی ساده را صد برابر کند. این طرح حتی برای عروس هایی که قصد دارند لباس پوشیده‌ای در مجلس عروسی به تن کنند بسیار مناسب است.

لباس مجلسی بلند شنل دار

لباس مجلسی بلند شنل دار

لباس مجلسی شنل دار

لباس مجلسی شنل دار

لباس مجلسی شنل دار

لباس مجلسی شنل دار

لباس مجلسی شنل دار

لباس مجلسی شنل دار

لباس مجلسی شنل دار

لباس مجلسی شنل دار

لباس مجلسی شنل دار

لباس مجلسی شنل دار

پست مرتبط : انواع مدل لباس مجلسی بلند گیپور ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ (به همراه عکس و تصویر)

مدل لباس مجلسی هندی

آیا تا به حال به پوشیدن لباسی از فرهنگ و تاریخ یک سرزمین دیگر فکر کرده‌اید؟ اگر فرد جسوری باشید، انتخاب یک لباس هندی متناسب با قد و هیکل شما، می‌تواند انتخاب مناسبی برایتان باشد. ویژگی برجسته لباس های هندی، رنگارنگ و سرزنده بودن آن‌هاست، ضمن اینکه با انداختن ساری به روی شانه ها، می‌توانید آن را به یک لباس زیبای پوشیده تبدیل کنید.

با پوشیدن یک لباس هندی چین دار رنگی، فقط به چند اکسسوری هماهنگ نیاز دارید تا به ستاره جمع تبدیل شوید.

مدل لباس مجلسی هندی

لباس مجلسی هندی

لباس مجلسی هندی

لباس مجلسی هندی

لباس مجلسی هندی

لباس مجلسی هندی

لباس مجلسی هندی

لباس مجلسی هندی

لباس مجلسی هندی

مدل لباس مجلسی با یقه ایستاده

برای افرادی که تاکید زیادی بر پوشیده بودن لباس مجلسی دارند، مدل یقه ایستاده (یا یقه اسکی) که نیمی از گردن را می‌پوشاند یک انتخاب مناسب است.

در طراحی این مدل لباس، استفاده از پارچه های لمه، گیپور و کرپ انتخاب های مناسبی به نظر می‌رسند.

آستین های لباس یقه ایستاده را معمولا چسبان یا پایین پف دار طراحی می‌کنند.

استفاده از یک گردنبند ظریف به دور یقه اسکی، می‌تواند جلوه‌ی زیبایی داشته باشد. در زیر تصویری از پیراهن یقه ایستاده پوشیده را می‌بینید.

مدل لباس مجلسی با یقه ایستاده

لباس مجلسی یقه ایستاده

لباس مجلسی یقه ایستاده

لباس مجلسی یقه ایستاده

لباس مجلسی یقه ایستاده

مدل لباس مجلسی با شانه های اپل دار

احتمالا این تیتر برای شما یادآور مانتوهای دهه ۶۰ و ۷۰ ایران باشد، اما این مدل اخیرا در طراحی و دوخت لباس های مجلسی به خصوص لباس های آستین دار و پوشیده، بسیار پرطرفدار شده است. پف داشتن شانه‌ی لباس با تداعی کاراکتر کارتون های کودکی مثل سیندرلا، جلوه‌ای پرنسس وار و دخترانه به لباس می‌بخشد. در زیر تصویری از کیت میدلتون را در لباسی سلطنتی و اپل دار می‌بینید. استفاده از اکسسوری بزرگ و نامتعارف در کنار جواهرات ظریف، نشان از هوش و ذکاوت طراح لباس او دارد.

مدل لباس مجلسی با شانه های اپل دار

پست مرتبط : انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه ۲۰۱۹ + عکس و تصویر

مدل لباس مجلسی پوشیده با آستین پفی ترند 2020

یکی از مهم‌ترین ترندهای سال 2020 آستین‌های پفی هستند تا حدی که تقریبا دیدن عکس اینستاگرام اینفلوئنسرها بدون لباس‌های آستین پفی غیر ممکن شده است. این ترند جذاب که برای اولین بار در دوره رنسانس ظهور کرد، پس از محبوبیت در دهه 30 میلادی، دوباره وارد دنیای فشن و مد شده است و این طور هم که پیدا است حالا حالاها از مد نمی‌رود. نمونه آستین‌های پف‌دار (و گاهی هم اغراق شده) را می‌توانید در لباس‌های مجلسی پوشیده زیبای زیر ببینید.

لباس مجلسی بلند پوشیده آستین پفی از برند Loewe

لباس مجلسی بلند پوشیده آستین پفی از برند Loewe

لباس مجلسی بلند پوشیده آستین پفی از برند Preen by Thornton Bregazzi

لباس مجلسی بلند پوشیده آستین پفی از برند Preen by Thornton Bregazzi

مدل لباس مجلسی با آستین های بزرگ و چین دار

اگر شما هم طرفدار لباس های مجلسی پوشیده باشید، پس از مدتی از تکرار یکنواخت آستین های راسته بلند خسته می‌شوید و دست به خلاقیت می‌زنید؛ کاری که طراحان لباس اخیرا روی آن مانور زیادی داده اند و آستین لباس ها را از تکراری‌ شدن نجات دادند. آستین های بزرگ چین دار یک نمونه از این نوآوری هاست. بهتر است اگر این مدل آستین را برای لباس انتخاب می‌کنید، دامن راسته و پارچه ساده باشد تا خروجی خیلی شلوغ نباشد.

این مدل را به خانم های جسور با اندام باریک توصیه می‌کنیم.

مدل لباس مجلسی با آستین های بزرگ و چین دار

لباس مجلسی آستین کلوش

لباس مجلسی آستین کلوش

لباس مجلسی آستین کلوش

لباس مجلسی آستین کلوش

لباس مجلسی آستین کلوش

لباس مجلسی آستین کلوش

مدل لباس مجلسی با آستین های مچ دار

اخیرا مانور دادن روی مچ آستین لباس های مجلسی پوشیده، بین طراحان لباس زیاد دیده می‌شود. در این مدل آستین کمی گشادتر از حالت معمول طراحی می‌شود و در قسمت مچ لباس، به اندازه‌ی چند سانتی متر تنگ می‌شود. تزئین و یا حتی پارچه مصرفی در این قسمت می‌تواند بنا به سلیقه ی طراح از بقیه آستین متفاوت باشد.

استفاده از دکمه در این قسمت، یک ایده ی کلاسیک و بسیار اجرایی و مناسب است.

مدل لباس مجلسی با آستین های مچ دار

مدل لباس مجلسی با آستین های مچ دار

لباس مجلسی پوشیده

لباس مجلسی پوشیده

پست مرتبط : جدول تعیین سایز مانتو و لباس زنانه : چگونه سایز مانتو را بفهمیم؟ (۰ تا ۱۰۰)

مدل لباس مجلسی با آستین کلوش

آستین لباس مجلسی، یکی از بخش هایی‌ست که بسیار قابلیت مانور دادن و پیاده کردن مدل های مختلف را دارد. مدل کلوش یک مدل آستین است که از بالا تا پایین به تدریج گشاد می‌شود و ایده مناسبی برای یک لباس باوقار و خانمانه به نظر می‌رسد. آستین کلوش هم با لباس های بلند با دامن ماهی و هم لباس های کوتاه گشاد ترکیب مناسبی خلق می‌کند.

چسباندن گل های برجسته روی بخش کلوش آستین می‌تواند جلوه آن را دوبرابر کند.

مدل لباس مجلسی با آستین کلوش

لباس مجلسی آستین کلوش

لباس مجلسی آستین کلوش

لباس مجلسی آستین کلوش

لباس مجلسی آستین کلوش

لباس مجلسی آستین کلوش

لباس مجلسی آستین کلوش

مدل لباس مجلسی بالا تنه گشاد

یکی از طراحی های مرسوم برای لباس مجلسی پوشیده، استفاده از بالاتنه ی گشادتر و پایین تنه چسبان است. این مدل را به کسانی که بالاتنه کوچک و کمرباریک دارند بسیار توصیه می‌کنیم. برای دوخت این مدل از پارچه های لخت بدون طرح استفاده کنید و پف زیادی به دامن ندهید. همچنین بهتر است شینیون موها را بسته و بالا انتخاب کنید که بزرگی بالاتنه توی ذوق نزند، استفاده از چند ردیف گردنبند کوتاه تا بلند روی این لباس ایده جالبی به نظر می‌رسد.

مدل لباس مجلسی بالا تنه گشاد

مدل لباس مجلسی بالا تنه گشاد

مدل لباس مجلسی با پارچه پلیسه

پارچه‌ی پلیسه، یک متریال پر طرفدار در طراحی دامن است. طراح خلاق می‌تواند از محبوبیت این پارچه در طراحی و دوخت لباس های مجلسی نیز استفاده کند. بهتر است پارچه پلیسه را به عنوان خرج کار در دامن و یا بخش هایی از آستین استفاده کنید و کل پارچه لباس پلیسه نباشد. در تصویر زیر، نمونه ای از کاربرد پلیسه در کنار پارچه گل برجسته را در طراحی لباس مجلسی می‌بینید. پارچه پلیسه در آستین بهتر است به شکل آستین پفی مچ دار طراحی شود.

اگر می‌خواهید یکی از ترند‌های کلاسیک امسال را بشناسید با پیراهن بلندی که «مارک جیکوبز» در شو ۲۰۲۰ خود به نمایش گذاشت آشنا شوید. لباسی فون‌دار از جنس لمه به رنگ بژ با دامنی پلیسه و طراحی شکیل و سنگین را می‌توانید در این طراحی زیبا ببینید. از دیگر جزئیات طراحی این لباس می‌توان به کمر پهن آن که موجب زیبا‌تر نشان داده شدن اندام شما می‌شود، اشاره کرد. یقه روی هم چین‌خورده تا میانه گردنِ این لباس را از یکنواختی و سادگی خارج می‌کند. این مدل یقه به خوبی با آستین‌های مدل بیشاب و لبه ‌چین‌دار پیراهن هم‌خوانی دارد. طراح با باستفاده از این ویژگی‌ها توانسته موجب ایجاد یک کار خلاقانه و محبوب شود. استفاده از کلاه و یا توربان برای پوشاندن موها با این مدل لباس مجلسی به خانم‌هایی که می‌خواهند حجاب کامل داشته باشند پیشنهاد می‌شود.

مدل لباس مجلسی با پارچه پلیسه طراحی مارک جیکوبز

مدل لباس مجلسی با پارچه پلیسه طراحی مارک جیکوبز

مدل لباس مجلسی با پارچه پلیسه

مدل لباس مجلسی با پارچه پلیسه

لباس مجلسی دو تکه لباس و دامن

بعضی ها به دلایلی پوشیدن لباس دو تکه را به ماکسی ها و سرهمی ها ترجیح می‌دهند. اگر شما نیز از این دسته هستید، این پاراگراف برای شماست.

در طراحی لباس دو تکه می‌توانید از دو پارچه با متریال و رنگ متفاوت یا مشابه استفاده کنید. فراموش نکنید که در نهایت باید هارمونی مناسبی بین بالاتنه و پایین تنه لباس برقرار شود. مثلا می‌توانید بالا تنه را از جنس پارچه پولک دار طراحی کنید و دور دامن کرپ نیز، خرج کار پولکی بزنید.

در زیر تصویری از هماهنگی پارچه‌ی گیپور و ساتن را در یک لباس مجلسی پوشیده بلند می‌بینید.

لباس مجلسی دو تکه لباس و دامن

لباس مجلسی دو تکه لباس و دامن

پست مرتبط : چگونه مانتو را ست کنیم؟ (بیش از ۱۰ نکته آموزش ست کردن لباس زنانه + عکس)

مدل لباس مجلسی با پارچه‌ی گل دار

پارچه های گل گلی همواره در طراحی پوشاک زنانه جایگاه ویژه ای داشتند، اکنون هم با تغییری کم و بیش همان پارچه های گلدار را در لباس مجلسی فروشی ها می‌بینیم و احتمالا در آینده نیز این پارچه ها در شکل و جنسی دیگر به بازار فروش برمی‌گردند. پارچه های طرح گل دار را می‌توان برای دوخت کل لباس و یا بخشی از لباس ( بالا تنه یا دامن) استفاده کرد.

خوبی این پارچه این است که به دوخت عجیب و غریبی نیاز ندارد و با ساده‌ترین برش ها ، به یک لباس شیک و فوق‌العاده تبدیل می‌شود.

مدل لباس مجلسی با پارچه‌ی گل دار

مدل لباس مجلسی با پارچه‌ی گل دار

مدل لباس مجلسی با پارچه‌ی گل دار

مدل لباس مجلسی با پارچه‌ی گل دار

لباس مجلسی فلورال

لباس مجلسی فلورال

لباس مجلسی فلورال

لباس مجلسی فلورال

لباس مجلسی فلورال

لباس مجلسی فلورال

سرهمی با شلوار

این را فراموش نکنید که شما به عنوان یک خانم، به جز پیراهن، همیشه از آپشن دومی در مجالس و مهمانی‌ها برخوردارید که این آپشن شلوار است. این انتخاب برای خانم‌هایی که ترجیح می‌دهند لباس راحت و بی‌دردسری داشته باشند و از سختی‌های دامن بلند و دنباله‌دار در امان بمانند، مناسب‌ترین آیتم می‌باشد. خوشبختانه طراحان لباس طرفداران این نوع استایل را فراموش نکرده و مدل‌های زیبا و جوان پسندی از Overall دخترانه را در کالکشن‌های فصلی مختلف خود ارائه داده‌اند که در لیست ترند‌های امسال هم به چشم می‌خورند. یکی از اورال‌های شیک و ترند ۲۰۲۰ از برند «رالف اند روسو» است. این جامپ‌سوت از پارچه اورگانزا با طرح ژاکارد صورتی و سبز دوخته شده است. با پارچه ارگانزا علاوه بر لوکس و براق دیده شدن ویژگی‌هایی چون سبک و خنک بودن را نیز احساس خواهید کرد. این لباس مجلل با زیلون، کریستال، پولک، گل‌های سه بعدی اورگانزا، پر شترمرغ و کوک دیزاین شده است. این دیزاین‌ها در قسمت یقه، سر‌آستین و برش کمر کار شده‌اند که در یک نگاه توجه هر خانمی را جلب می‌کنند. شما می‌توانید این مدل لباس‌ها را با کفش‌های تخت عروسکی براق بپوشید.

سرهمی رالف اند روسو

سرهمی رالف اند روسو

سرهمی مجلسی

سرهمی مجلسی

سرهمی مجلسی

سرهمی مجلسی

سرهمی مجلسی

سرهمی مجلسی

سرهمی با شلوار

شما کدام یک از مدل های جدید لباس مجلسی های بلند پوشیده را بیشتر می پسندید !؟

در بخش نظرات، نظر خود درباره ی مدل های جدید لباس مجلسی بلند پوشیده را با دیگران به اشتراک بگذارید.

کدام مدل‌های لباس مجلسی را می‌توان پوشیده طراحی کرد؟

لباس مجلسی هندی، شنل دار، با شانه‌های اپل دار، با یقه ایستاده، و انواع آستین‌های بزرگ و چین دار، آستین مچ دار و کلوش و… ار همراه با تصاویر و عکس‌ها در این پست رادیومدا ببینید.

آیا شلوار لباس مجلسی شیکی محسوب می‌شود؟

فراموش نکنید که شما به عنوان یک خانم، همیشه از آپشن دومی در مجالس و مهانی‌ها برخوردارید: شلوار یا سرهمی! شلوار برای کسانی که ترجیح می‌دهند لباس راحت و بی دردسری داشته باشند و از سختی های دامن بلند و دنباله دار در امان بمانند.

لباس مجلسی پوشیده را از کجا بخرم؟

در اپلیکیشن کمدا صدها مدل جدید و به روز لباس مجلسی و سرهمی را از برندهای مختلف مقایسه کنید و با گارانتی پرداخت بخرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.