لباس مجلسی

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه ترند ۲۰۲۰ + عکس و تصویر

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

در مقاله قبل، به بررسی انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه در سال 2019 برای آن دسته افرادی پرداختیم که برای مهمانی‌ها به دنبال لباس های بلند و باوقار هستند. در مقابل، لباس مجلسی های کوتاه برای افرادی مناسب است که به دنبال استایلی راحت و دخترانه‌، این نوع لباس را ترجیح می‌دهند. در این مقاله، تعدادی از جدیدترین مدل های لباس مجلسی کوتاه را معرفی می‌کنیم.

 

حتما ببینید: مدل لباس مجلسی 2019، 2018 ترکیه ای

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

ست کت و شلوارک مجلسی

ست کت و شلوارک مجلسی

لباس مجلسی چرم کوتاه

لباس مجلسی چرم کوتاه

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه ترند 2020

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

حتما ببینید:  لباس مجلسی بلند گیپور 2019

 
انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

حتما ببینید: مدل یقه لباس مجلسی 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

انواع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019

حتما ببینید: لباس مجلسی زنانه با پارچه‌ی کرپ ۲۰۱۹

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

 

حتما ببینید: لباس مجلسی لمه 2019

 
 
انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

پیراهن کوتاه دخترانه

پیراهن کوتاه دخترانه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

مدل جدید پیراهن کوتاه

مدل جدید پیراهن کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

پیراهن خالخالی کوتاه

پیراهن خالخالی کوتاه

 لباس مجلسی کوتاه یقه رومی

لباس مجلسی کوتاه یقه رومی

مدل جدید لباس مجلسی کوتاه دکمه دار

مدل جدید لباس مجلسی کوتاه دکمه دار

مدل جدید لباس مجلسی کوتاه یقه رومی

مدل جدید لباس مجلسی کوتاه یقه رومی

مدل جدید لباس مجلسی کوتاه

مدل جدید لباس مجلسی کوتاه

لباس مجلسی کوتاه چپ و راستی

لباس مجلسی کوتاه چپ و راستی

 پیراهن کوتاه مدل پانچو

پیراهن کوتاه مدل پانچو

 پیراهن کوتاه عروسکی

پیراهن کوتاه عروسکی

 
 
 
 
 

حتما ببینید: لباس مجلسی برای افراد چاق 2019

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

انواع لباس مجلسی کوتاه

سرهمی کوتاه مجلسی ترند 2020

آیا از پوشیدن پیراهن‌های کوتاه خسته شده‌اید؟ اگر اینطور است، یکی از بهترین گزینه‌های پیش‌روی شما برای داشتن استایلی متفاوت، سرهمی است. برند Galvan در رانوی ووگ 2021 خود از سرهمی کوتاه طرح‌داری رونمایی کرد که یقه هفت باز با آستین‌های پفی دارد. اگر از آستین‌های پفی لباس‌های مجلسی استقبال می‌کنید، باید بگوییم که این مدل آستین‌های پفی دوخته شده با الهام از دوره ویکتوریا، امسال ترند شده‌اند. رادیومدا پیشنهاد می‌کند که برای آرایش موهایتان با این سرهمی، از مدل‌های باز استفاده کنید. اگر به دنبال جواهرات ترند و شیک از جمله گوشواره‌های بزرگ و زیبا می‌گردید، حتما به گوشواره‌های برجسته برند Isabel Marant نگاهی داشته باشید.

سرهمی کوتاه مجلسی ترند 2020

سرهمی کوتاه مجلسی ترند 2020

لباس مجلسی کوتاه چرمی

استفاده از چرم در هر استایلی شما را شیک و مجلل نشان ‌می‌دهد و آیتم‌های مختلف آن همواره در اکثر فصول مورد استفاده قرار می‌گیرد. امسال در کالکشن‌های برندهای مختلف آیتم‌های چرم متنوعی به نمایش گذاشته شده است. یکی از برندهایی که لباس‌های کوتاه آن ترند شد، برند «ارمانا اسکروینا» (Ermanno Scervino) است. پیراهن کوتاه مشکی رنگ زیر با یقه رومی و تک آستینی بلند و پفدار انتخاب عالی برای خانم‌های شیک‌پوش محسوب می‌شود. چین‌هایی که در قسمت بالای پیراهن وجود دارد به همراه طراحی یقه و آستین، لباس چرم مورد نظر را به آیتمی خاص تبدیل کرده است. می‌توانید با اکسسوری‌هایی مانند یک کیف دوشی کوچک نقره‌ای یا مشکی به همراه کفشی پاشنه بلند و نگین‌دار استایلتان را زیباتر کنید.

لباس مجلسی چرم کوتاه برند ارمانا اسکروینا

لباس مجلسی چرم کوتاه برند ارمانا اسکروینا

لباس مجلسی چرم کوتاه برند ارمانا اسکروینا

لباس مجلسی چرم کوتاه برند ارمانا اسکروینا

مدل لباس مجلسی کوتاه با دامن پفی

مدل لباس مجلسی کوتاه با دامن پفی

مدل لباس مجلسی کوتاه با دامن پفی

احتمالا کسانی که ریسک انتخاب لباس مجلسی کوتاه را به جان می‌خرند، با پف‌دار بودن دامن هم به راحتی کنار می‌آیند تا استایل پرنسسی و جذابی را بسازند. اندازه‌ ی دامن پفی می‌تواند تا روی زانو ها و یا به نسبت فرم بدنی فرد، کوتاه تر انتخاب شود. توجه داشته باشید که این نوع لباس به علت تنگ بودن روی کمر، برای کسانی که قسمت میانی لاغری دارند جلوه‌ی بهتری دارد. جنس دامن پف دار معمولا از پارچه های ساتن، گیپور یا تور انتخاب می‌شود و می‌تواند با بالاتنه ی لباس متفاوت باشد. پیشنهاد می‌کنیم دامن کوتاه پف دار را با یک جفت کفش پاشنه بلند هم‌رنگ همراه کنید که زیبایی استایل شما را دوچندان کند.

پست مرتبط : مدل لباس مجلسی ترکیه ای جدید ۲۰۱۹ ( انواع زنانه،شب پوشیده،دخترانه)

مدل لباس مجلسی جلو کوتاه

مدل لباس مجلسی جلو کوتاه

مدل لباس مجلسی جلو کوتاه

یک مدل پرطرفدار برای هواداران لباس مجلسی کوتاه، دامن هاییست که جلوی آنها کوتاه تر از پشت است. معمولا بالاتنه‌ی این لباس را به شکل یقه دلبر یا هالتر می‌بینیم. پوشیدن این نوع لباس برای کسانی که پاهای خوش تراشی دارند یک ایده ی مناسب است. می‌توانید با پوشیدن یک صندل بندی بلند در کنار این نوع دامن استایل فوق‌العاده ای خلق کنید.

مدل لباس مجلسی چسبان با پارچه‌ی براق

مدل لباس مجلسی چسبان با پارچه‌ی براق

مدل لباس مجلسی چسبان با پارچه‌ی براق

مدل لباس مجلسی چسبان با پارچه‌ی براق

مدل لباس مجلسی چسبان با پارچه‌ی براق

یکی از شیک‌ترین مدل ها برای انتخاب لباس مجلسی کوتاه، مدل های چسبانی هستند که اخیرا طراحان با پارچه های براق مثل لمه یا پارچه پولکی طراحی ‌می‌کنند. این مدل لباس می‌تواند به شکل آستین بلند با یقه ی ایستاده یا به شکل یقه‌ هالتر و بدون آستین طراحی شود. این نوع لباس را می‌توانید با اکسسوری های بزرگ مثل گوشواره‌ی گرد یا انگشترهای بزرگ نگین دار، با موهای دم اسبی ترکیب کنید و استایل فوق‌العاده ای بسازید.

در زیر تصویری از دو Overall کوتاه با پارچه براق می‌بینید که یکی با دامن و دیگری با شلوارک طراحی شده‌اند. در هر دو استایل، استفاده از اکسسوری بزرگ به چشم می‌خورد.

مدل لباس مجلسی با پارچه‌ی براق

مدل لباس مجلسی با پارچه‌ی براق

مدل لباس مجلسی با پارچه‌ی براق

مدل لباس مجلسی با پارچه‌ی براق

برای داشتن استایلی پرزرق و برق، راه‌های زیادی وجود دارد؛ اما آیتم‌هایی که در کالکشن‌های جدید امسال مشاهده شدند، لباس مجلسی کوتاه ترند از جنس پولک هستند. Elisabetta Franchi در رانوی ووگ اخیر خود از لباس پولک‌دوز چشم‌نوازی رونمایی کرد که در نگاه اول، نوع ترتیب و دوخت پولک‌های زیبای آن شما را به یاد فلس‌های ماهی می‌اندازد. ویژگی جذاب دیگر این آیتم، جلو کوتاه و همچنین دنباله‌دار بودن آن است. باید برای کمر این پیراهن خوش‌رنگ، کمربندی طلایی رنگ زیبایی انتخاب کنید که سبب درخشندگی بیشتر ظاهر لباس شما شود. اگر طرفدار این طراح خوش فکر هستید، خوب است بدانید که در کالکشن جدید او به جز آیتم‌های پولکی، لباس‌های مجلسی طرح‌دار و پارچه‌های براق هم قابل دسترس هستند.

مدل لباس مجلسی پولکی کوتاه ترند 2020

مدل لباس مجلسی پولکی کوتاه ترند 2020

مدل لباس مجلسی کوتاه رسمی

مدل لباس مجلسی کوتاه رسمی

مدل لباس مجلسی کوتاه رسمی

استفاده از یقه انگلیسی، پارچه های محکم و شانه های شق و رق در طراحی لباس، حالتی رسمی به استایل شما می‌بخشد. اگر به دنبال یک لباس مجلسی هستید که در عین شیک بودن، حالتی رسمی و آفیشیال داشته باشد پوشیدن یک کت تک تا زانو یا کوتاه تر را به شما توصیه می‌کنیم. در طراحی این مدل لباس مجلسی معمولا از پارچه های کرپ به شکل مونوکروم استفاده می‌شود. انتخاب نیم بوت و کیف دستی چرمی، اکسسوری های ظریف و براشینگ ساده در کنار این مدل لباس مجلسی، جلوه‌ای زیبا و قدرتمند به شما می‌بخشد.

پست مرتبط : مدل های لباس مجلسی بلند پوشیده ۲۰۱۹ (به همراه عکس و تصویر)

مدل لباس مجلسی با شانه‌های افتاده 2019

مدل لباس مجلسی با شانه‌های افتاده

مدل لباس مجلسی با شانه‌های افتاده

مدل لباس مجلسی با شانه‌های افتاده

مدل لباس مجلسی با شانه‌های افتاده

اگر به دنبال یک استایل دخترانه برای مهمانی مورد نظرتان هستید، پیشنهاد ما به شما لباس کوتاه با شانه‌ ی افتاده است که این روزها طرفداران زیادی دارد. در این مدل قسمتی از یقه دور گردن بسته می‌شود و بقیه روی بازوها قرار می‌گیرد و سرشانه ها نمایان هستند. این مدل دوخت بالاتنه برحسب خلاقیت طراح، می‌تواند با متریال های مختلفی تزئین شود. توصیه می‌کنیم با این مدل لباس، شینیون بسته را انتخاب کنید تا از جلوه‌ی شانه ها کم نکند.

مدل لباس مجلسی کوتاه یقه شل (مدل دراپه)

مدل لباس مجلسی کوتاه یقه شل (مدل دراپه)

مدل لباس مجلسی کوتاه یقه شل (مدل دراپه)

انتخاب مدل یقه شل یا دراپه در طراحی لباس، حرف تازه ای نیست اما طراحان خلاق با استفاده از پارچه های مختلف و اعمال تغییرات جزئی، می‌توانند به مدل هایی که تا حدودی منسوخ شده‌اند، جان دوباره ببخشند. مثلا در این مدل، طراح می‌تواند طول یقه‌ی افتاده‌ی لباس را بیشتر انتخاب کند یا قسمت شل را به پشت لباس متصل کند. توجه داشته باشید که با این مدل یقه، پایین تنه ی لباس حتما برای فرم بدن شما چسبان باشد. پارچه های لمه، ریون و بقیه پارچه های کشی انتخاب های مناسبی برای دوخت این مدل لباس مجلسی هستند.

پیشنهاد می‌کنیم که با لباس مجلسی یقه شل، اکسسوری های بزرگ و چشمگیر را امتحان نکنید.

در تصویر زیر، مدل دراپه ای که در پشت لباس کار شده را می‌بینید. این مدل برای کسانی که موی کوتاه دارند نیز بسیار مناسب است.

پست مرتبط : انواع مدل لباس مجلسی بلند گیپور ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ (به همراه عکس و تصویر)

مدل لباس مجلسی کوتاه

مدل لباس مجلسی کوتاه

لباس مجلسی کوتاه چین دار

لباس مجلسی کوتاه چین دار

لباس مجلسی کوتاه چین دار

استفاده از چین ( چه فقط در دامن، آستین و یا در کل لباس ) در طراحی لباس های دخترانه کاربرد بسیار زیادی دارد. چین لباس می‌تواند از جنس لباس یا پارچه های پف‌دار دیگر انتخاب شود. اگر قصد دارید از بین مدل های چین دار لباس مجلسی خود را انتخاب کنید، بهتر است قسمت چین دار، در بخشی از لباس کارشده باشد که تمایل دارید بیشتر به چشم بیاید.

مثلا در فرم بدنی با بازوهای پهن، استفاده از آستین کوتاه چین دار به پهن تر دیده شدن بازوها کمک می‌کند.

در زیر، تصویری از یک مدل در لباسی پر چین با رنگ ملیح دیده ‌می‌شود. کاربرد متریال متنوع در بین چین‌ها و نیم‌تنه بودن لباس، از خلاقیت های طراح است که چین های زیاد لباس، توی ذوق نزند.

لباس مجلسی کوتاه چین دار

لباس مجلسی کوتاه چین دار

طراح فیلاسفی در لونزو سرافینی در کالکشن جدید خود از لباس مجلسی کوتاه ترند زیبایی رونمایی کرد که پایین‌تنه جذبی دارد و حاشیه آنتهایی آن با چین‌های زیبای به پایان می‌رسد. اگر بالاتنه‌ای با شانه‌های عریض و کشیده‌ای دارید، استفاده از کمربندهای پهن به خوبی می‌تواند اندامتان را متعادل و زیبا نشان دهد. خوب است بدانید که کمربندهای پهن نیز از جمله ترندهای جذاب 2020 محسوب می‌شوند. برای خرید این مدل کمربندهای ترند برند می‌توانید به سراغ برندهای دیور و والنتینو بروید.

لباس مجلسی کوتاه چین دار

لباس مجلسی کوتاه چین دار

مدل لباس مجلسی کوتاه با پشت باز

مدل لباس مجلسی کوتاه با پشت باز

مدل لباس مجلسی کوتاه با پشت باز

مدل لباس مجلسی کوتاه با پشت باز

مدل لباس مجلسی کوتاه با پشت باز

باز گذاشتن قسمتی بالایی کمر، طرح جدیدی‌ست که در کالکشن های بهاره بسیاری از برندهای معتبر دیده می‌شود. به خصوص که معمولا این مدل را با پارچه های براق با رنگ های تیره ترکیب می‌کنند که جلوه‌ی لباس دو چندان می‌شود. مکمل این مدل لباس: صندل های بندی بلند و موی دم اسبی همراه با اکسسوری های بزرگ مثل گوشواره است.

در ادامه چند مدل از لباس های پشت باز را می‌بینید؛ باز گذاشتن پشت لباس، هم در مدل های چسبان و هم در اورسایز ها به کار می‌رود.

مدل لباس مجلسی کوتاه با پشت باز

مدل لباس مجلسی کوتاه با پشت باز

مدل لباس مجلسی کوتاه با پشت باز

مدل لباس مجلسی کوتاه با پشت باز

مدل لباس مجلسی کوتاه با پشت باز

مدل لباس مجلسی کوتاه با پشت باز

مدل لباس مجلسی کوتاه با تزئین اغراق آمیز

مدل لباس مجلسی کوتاه با تزئین اغراق آمیز

مدل لباس مجلسی کوتاه با تزئین اغراق آمیز

طراحان لباس مجلسی، برای تغییر ظاهر لباس های مونوکروم و کوتاه که مدل خاصی در دوخت آن به کار نرفته است؛ از تزئینات اگزجره روی شانه یا آستین استفاده کردند و به نتایج خوبی رسیدند. این تزئین می‌تواند یک گل رز بزرگ روی شانه ی یک سمت لباس، یا پاپیون بزرگی در قسمت پشت کمر باشد. در تصویر زیر، طراح با یک کلک هوشمندانه توانسته است یک دوخت نسبتا ساده را به یک لباس فوق‌العا‌ده جذاب تبدیل کند.

مدل لباس مجلسی کوتاه با یقه رومی

مدل لباس مجلسی کوتاه با یقه رومی

مدل لباس مجلسی کوتاه با یقه رومی

یقه ی رومی با الهام از لباس های تاریخی روم باستان طراحی شده و همواره طرفداران خاص خودش را داشته است. یقه‌ی رومی هم با آستین کوتاه و هم بلند می‌تواند نتیجه خوبی داشته باشد. یقه‌ی رومی را می‌توانید با مدل شماره یک همین مقاله ( دامن پفی ) نیز ترکیب کنید.

تزئین گل های برجسته روی لبه یقه‌ی رومی یک ایده مناسب به نظر می‌رسد که می‌تواند با رنگی مخالف توناژ اصلی لباس رخ بدهد. مدل رومی را به نسبت فرم بدنی خود ، یا به شکل چسبان در بالاتنه و یا به صورت بالاتنه ی گشاد و دامن تنگ خمره‌ای انتخاب کنید.

پست مرتبط : جدول تعیین سایز لباس زنانه

مدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه تور طرح‌دار

مدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه تور طرح‌دار

مدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه تور طرح‌دار

مدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه تور طرح‌دار

مدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه تور طرح‌دار

پارچه‌ی توری طرح دار( دارای نقش یا پولک روی پارچه) را اخیرا در طراحی های مجلسی زیاد می‌بینیم. یک مدل لباس مجلسی کوتاه، استفاده از یک لباس دکلته ساده در زیر و استفاده از تور طرح دار به روی آن است.

در تصاویر زیر چند مدل استفاده مناسب از تور طرح دار در لباس مجلسی را می‌بینید؛ این نوع پارچه به دلیل جنس نیمه خشکی که دارد، در دوخت آستین و دامن پف دار بسیار کاربرد دارد.

مدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه تور طرح‌دار

مدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه تور طرح‌دار

مدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه تور طرح‌دار

مدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه تور طرح‌دار

مدل لباس مجلسی کوتاه اورسایز

مدل لباس مجلسی کوتاه اورسایز

مدل لباس مجلسی کوتاه اورسایز

احتمالا این تیتر به نظر شما کمی عجیب می‌آید، چرا که اغلب لباس شب هایی که دیده‌اید یا کاملا چسبان بوده‌اند یا حداقل بالاتنه فیتی داشته‌اند.

پوشیدن لباس های اورسایز از دهه ۸۰ میلادی آغاز شد و امروزه با قدرت بیشتری به صنعت پوشاک دنیا بازگشته. مدل های معروفی را در شوی برندهای معتبر می‌بینیم که پوشش آنها علاوه بر اورسایز بودن، بسیار استایلیش و مناسب مهمانی های رسمی است.  لباس های مجلسی که به شکل اورسایز طراحی می‌شوند، معمولا قد کوتاه و ظاهری راحت دارند، استفاده از مدل آستین شانه افتاده در این نوع لباس نیز کاربرد زیادی دارد.

مدل دیگری که شکل اورسایز آن می‌تواند کاربرد مجلسی داشته باشد، کت های نیمه بلندی هستند که بدون شلوار یا دامن پوشیده می‌شوند. بستن یک کمربند هماهنگ با هارمونی لباس، می‌تواند جلوه‌ی بیشتری به استایل اورسایز شما بدهد.

پیشنهاد می‌کنیم در صورت انتخاب استایل اورسایز، ویژگی مینیمال بودن را در سایر بخش های استایل خود ( آرایش موها، مدل کفش و اکسسوری‌ها) رعایت کنید.

پست مرتبط : آموزش ست کردن لباس زنانه 

مدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه های اسکارف

مدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه های اسکارف

مدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه های اسکارف

حتما ببینید: لباس مجلسی حریر 2019

مدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه های اسکارف

مدل لباس مجلسی کوتاه با پارچه های اسکارف

پارچه های اسکارف، پارچه های طرح‌دار و شلوغی هستند که اخیرا وارد دنیای پوشیدنی ها شدند و چون در ابتدا در طراحی روسری های بزرگ مورد استفاده قرار گرفتند به این نام مشهور شدند. طراحان لباس مجلسی نیز لباس های کوتاه و شادی را با استفاده از این پارچه ها طراحی کرده‌اند که در ادامه تعدادی از آنها را می‌بینید.

با توجه به این که پارچه ها‌ی اسکارف پترن های شلوغ و چندرنگی دارند، معمولا در طراحی ها و دوخت ها ساده به کار می‌روند. مثلا مدل لباس لنگی ساده کوتاه که در تصویر زیر می‌بینید، مدل مناسبی برای دوخت این پارچه محسوب می‌شود. پیراهن دوخته شده با پارچه اسکارف به یک کمربند ساده و چند اکسسوری ظریف نیاز دارد تا استایل شما را برای یک مهمانی دوستانه تکمیل کند.

بلوز و شلوارک کوتاه

برند «رالف اند روسو» (Ralph & Russo) امسال در کالکشن 2020 خود بلوز و شلوارک کوتاه صورتی ابریشمی دارد که با سنگ‌های صورتی، کریستال زمرد سبز و… طراحی و دیزاین شده بودند. اگر برای مهمانی می‌خواهید استایلی متفاوت با استایل‌های همیشگی خود داشته باشید، به شما بلوز و شلوارک کوتاه را پیشنهاد می‌کنیم. برش‌های بلوز و مدل پاکتیِ پایین شلوارک به سادگی میتواند استایل شما را شیک‌تر کند. اگر این لباس مجلسی کوتاه را انتخاب می‌کنید برای مدل مو، مدل‌های بسته مثل دم اسبی می‌تواند ایده خوبی باشد.

ست بلوز و شلوارک کوتاه برند رالف اند روسو

ست بلوز و شلوارک کوتاه برند رالف اند روسو

تاپ و دامن کوتاه مجلسی

برند «آلبرتا فرتی» (Alberta Ferretti) به تازگی تاپ بندی مشکی و دامن ساتن آبی رنگ زیبایی طراحی کرده که برای مهمانی‌ها می‌تواند جلوه خوبی به اندامتان بدهد. تاپ و دامن برند «آلبرتا» به طرز شگفت‌انگیزی با سرمه‌دوزی و پولک‌دوزی دیزاین شده است. همانطور که می‌بینید علاوه بر تزیینات، طراح با ایجاد برش‌های دالبری کوتاه بلند در قسمت انتهایی تاپ و دامن جذابیت این ست زیبا را دو چندان کرده است. سادگی در اوج چشم‌نوازی، راحتی و ظرافت در این آیتم کنار هم آمده است. این لباس های مجلسی کوتاه قطعا از جمله مدل‌های براق ترندی هستند که نمی‌توان از پوشیدن آن‌ها صرف نظر کرد. می‌توانید در صورت تمایل این لباس را با یکی از سندل‌های بندی و شیک همین برند بپوشید.

ست تاپ و دامن کوتاه برند آلبرتا فرتی

ست تاپ و دامن کوتاه برند آلبرتا فرتی

پست مرتبط : معروف ترین برند های لباس زنانه (بیش از ۱۰ مارک ایتالیایی، آلمانی، ترک و ایرانی)

شما کدوم یک از مدل های لباس مجلسی کوتاه رو پسندیدین و فکر میکنید که 2019 ترند میشه ؟!

طبق عکس ها و مدل هایی که دیدین خوشحال میشیم نظرتون رو در بخش کامنت برامون بنویسید.

کدام نوع مدل های لباس مجلسی کوتاه 2019 معرفی شده است؟

لباس‌های مجلسی کوتاه با دامن پفی، جلو کوتاه، رسمی، چسبان با پارچه براق، یقه دراپه، چین دار، پشت باز،یقه رومی و… به همراه بیشتر از 100 تصویر را در این پست رادیومدا ببینید.

آیا لباس مجلسی کوتاه اورسایز هم وجود دارد؟

پوشیدن لباس های اورسایز از دهه ۸۰ میلادی آغاز شد و امروزه لباس های مجلسی که به شکل اورسایز طراحی می‌شوند، معمولا قد کوتاه و ظاهری راحت دارند، استفاده از مدل آستین شانه افتاده در این نوع لباس نیز کاربرد زیادی دارد.

آیا در اپلیکیشن کمدا لباس مجلسی کوتاه می‌توانم بخرم؟

حتما! اپلیکیشن کمدا، جامعه‌ای دخترانه است که در همه کمدها برای خرید با گرانتی پرداخت به روی شما باز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.