لباس مجلسی

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق (بیش از ۸۰ مدل ترند ۲۰۲۰ برای خانم‌ها و دخترها)

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

80 مدل لباس مجلسی برای افراد چاق به همراه عکس

لباس مجلسی، لباسی است که در مهمانی ها و مراسم ها مورد استفاده قرار می گیرد. در طراحی لباس مجلسی معمولاً یقه لباس کمی باز، قسمت سینه چسبان، بدون آستین و دامن لباس بلند و پرچین است. و در دامن لباس از پارچه زیادی استفاده می شود.80 مدل لباس مجلسی برای افراد چاق به همراه عکس در ادامه می‌بینیم.

 

حتما ببینید: مدل لباس مجلسی 2019، 2018 ترکیه ای

 

لباس های مجلسی تا زانو، لباس کوکتل نام دارد که مناسب مهمانی های رسمی دوستانه نه چندان بزرگ است. بهتر است این لباس با کفش پاشنه دار پوشیده شود و در طراحی آن از رنگ های جذاب و تزیینات کافی استفاده شود.

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل ترند 2020 لباس مجلسی برای افراد چاق

حتما ببینید:  لباس مجلسی بلند گیپور 2019

 

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

 

حتما ببینید: لباس مجلسی لمه 2019

 

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

 

حتما ببینید: مدل یقه لباس مجلسی 2019

 

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

کت و شلوار مجلسی پلاس سایز

کت و شلوار مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

حتما ببینید: مدل لباس مجلسی کوتاه 2019

 

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند سرهمی مجلسی پلاس سایز

ترند سرهمی مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

 

حتما ببینید: لباس مجلسی زنانه با پارچه‌ی کرپ ۲۰۱۹

 

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

ترند لباس مجلسی پلاس سایز

مدل جدید لباس مجلسی پلاس سایز

مدل جدید لباس مجلسی پلاس سایز

مدل جدید اورال مجلسی پلاس سایز

مدل جدید اورال مجلسی پلاس سایز

مدل جدید لباس مجلسی پلاس سایز

مدل جدید لباس مجلسی پلاس سایز

ست شومیز و دامن مجلسی پلاس سایز

ست شومیز و دامن مجلسی پلاس سایز

مدل جدید لباس مجلسی پلاس سایز

مدل جدید لباس مجلسی پلاس سایز

مدل جدید لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل جدید لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل جدید کت و شلوار مجلسی برای افراد چاق

مدل جدید کت و شلوار مجلسی برای افراد چاق

مدل جدید لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل جدید لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل جدید لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل جدید لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل جدید لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل جدید لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل جدید لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل جدید لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل جدید لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل جدید لباس مجلسی برای افراد چاق

حتما ببینید: لباس مجلسی حریر 2019

لباس های مجلسی بلند معمولاً دو دسته هستند:

دسته ی اول Black Tie: لباس مجلسی بلند و ساده است که برش های ظریف و زنانه دارد. هیچ محدودیتی در انتخاب رنگ برای این لباس ها وجود ندارد.

نوع نازک تر این لباس، بلک تای تابستانی هستند که از پارچه های سبک، نازک و نرم در طراحی و دوخت آن ها استفاده می شود. اکسسوری های کم و ظریف مناسب این نوع لباس های مجلسی هستند.

لباس مجلسی بلک تای تابستانی

لباس مجلسی بلک تای تابستانی

دسته ی دوم White Tie: لباس مجلسی بلندی هستند که حالتی سنتی دارند و از دامن های پرچین در طراحی این لباس استفاده شده است و با دستکش های بلند مجلسی پوشیده می شود که یادآور قصه ی شاهزادگان است. وایت تای مناسب مهمانی های بزرگ مثل مجالس سلطنتی و مهمانی های رقص اعیانی می باشد.

لباس مجلسی White Tie

لباس مجلسی White Tie

از انواع مختلف لباس مجلسی زنانه میتوان:

-کت و شلوارهای فانتزی

-کت و دامن

-مانتوهای مجلسی

-لباس های عروسکی

-لباس فانتزی کوتاه

-لباس نامزدی

-لباس شب

-لباس عروسی را نام برد.

برای این که لباس مجلسی روی تن زیباتر به نظر بیاید، باید مدل لباس مجلسی و پارچه ای که با آن دوخته می شود را مناسب با اندام خود انتخاب کنیم، چرا که هر مدل لباس مجلسی مناسب اندام خاصی است.

فرم های مختلف بدن در طراحی لباس مجلسی

فرم های مختلف بدن در طراحی لباس مجلسی

-فرم بدنی سیبی شکل: این افراد بالاتنه بزرگتری نسبت به پایین تنه شان دارند. و دارای اضافه وزن هستند. لباس های مدل خمره ای برای این اندام مناسب ترند.

-فرم بدنی قلمی و باریک: این افراد دارای کمبود وزن هستند برای همین اندام لاغر، یکدست و مستطیل شکل دارند. لباس های یقه باز و یقه فرم دار مناسب این اندام هستند.

-فرم بدنی گلابی شکل: این افراد پایین تنه بزرگتری نسبت به بالاتنه شان دارند. لباس های که فون هستند برای این افراد مناسب ترند.

-فرم بدنی ساعت شنی: این افراد بالاتنه و پایین تنه مساوی و کمر باریک دارند. زیباترین مدل اندام مربوط به این افراد می باشد. لباس های مدل ماهی زیبایی اندام را در این افراد بیشتر نشان می دهند.

-فرم بدنی متناسب: این افراد بالاتنه و پایین تنه متناسبی دارند و انواع  لباس مجلسی برای این افراد مناسب است.

دوخت لباس برای افراد چاق به جای لباس‌های از پیش آماده

بهترین توصیه برای خانم‌های با سایز بالا این است که اگر به مراتب دیدید که لباس‌های آماده‌ای که از بیرون تهیه می‌کنید، فیت تن شما نیست و به خوبی روی اندام‌تان نمی‌نشیند، بهتر است که از یک خیاط کمک بگیرید. به جای این که وقت خود را در اتاق‌های پرو صرف کنید و در نهایت لباس باب میل خود را پیدا نکنید، به کمک یک خیاط به راحتی به مدل لباسی که می‌خواهید برسید. اما توجه به یک سری نکات در هنگام تهیه و دوخت لباس وجود دارند که در لاغرتر نشان دادن شما بی‌تاثیر نیستند. یکی از باورهایی که خانم‌ها و آقایان پلاس سایز به آن توجه دارند این است که لباس روشن شما را درشت اندام‌‌تر و لباس‌های تیره و مشکی شما را باریک و لاغرتر جلوه می‌دهند. به همین علت بسیاری از افراد پلاس سایز لباس ساده و تیره را به لباس رنگی و طرح‌دار ترجیح می‌دهند. با این حال بهتر است بدانید، لباس رنگی نه تنها استایل شما را چشمگیرتر می‌کند؛ بلکه اعتماد به‌نفس شما را نیز افزایش می‌دهد. پس در صورتی که به رنگ‌های روشن علاقه دارید، نگران نباشید چرا که با کمی توجه به جزییات می‌توانید از رنگ‌های روشن دلخواه خود نیز استفاده کنید و نگران چاق‌تر جلوه کردن اندام‌تان نباشید. برای مثال لباس راه‌راه عمودی سفید و مشکی، اندام‌تان را باریک‌تر نشان می‌دهد یا پیراهن‌های گل‌دار یکی از لباس‌های جذاب برای خانم‌های پلاس سایز است که نه تنها استایل را از سادگی و یکنواختی خارج می‌کند؛ بلکه باعث تنوع در استایل یکنواخت و تیره رنگ شما نیز می‌شود. اگر می‌خواهید به تنوع و زیبایی این استایل‌ها بی‌افزایید و شیک و جذاب باشید، اکسسوری را فراموش نکنید! برخی از خانم‌های درشت اندام از اکسسوری پرهیز می‌کنند، چرا که توجه را به اندام جلب می‌کند. اما این نگرانی را از خود دور کنید و با انتخاب اکسسوری‌های ظریف مانند زنجیر‌های بلند، گوشواره‌های کشیده و دستبند‌های نازک به تکمیل جزییات موثر بپردازید.

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

دوخت لباس برای افراد چاق

لباس مجلسی برای افراد چاق

چاقی به تجمع چربی در قسمت خاصی از بدن گفته می شود. شایع ترین نوع چاقی، چاقی شکم و پهلوها است. افراد چاق نسبت به افراد دیگر در انتخاب کردن و پیدا کردن لباس مورد نظرشان تنوع کمتری دارند. درست است که هرچه اندام متناسب تر باشد جذابیت بیشتر می شود اما افراد چاق هم با دانستن شیوه درست لباس پوشیدن می توانند زیبا و جذاب به نظر برسند. همچنین پارچه های ظریف و نازک در لباس مجلسی افراد را لاغرتر نشان می دهد. مدل یقه بلیزری یکی از انتخاب های درست و هوشمندانه برای افراد پلاس سایزی است که بالاتنه ی بزرگی دارند.

اندام سیبی شکل:

افراد با اندام سیبی شکل شانه های گرد، بالاتنه درشت، سینه های بزرگ، دور کمر و باسن پهن دارند. باید لباس هایی انتخاب کنند که چاقی این قسمت ها را بپوشاند و توجه را به شانه ها و پاها جلب کنند. یقه مناسب این اندام ها، یقه v شکل، یقه گرد، یقه اسکوپ و یقه دکلته است. اگر بازوها درشت و پهن هستند بهتر است پیراهن های آستین دار بپوشید. لباس های خیلی تنگ یا استفاده از پارچه های طرح دار و چند رنگ در لباس مجلسی حجم بیشتری به بدن می دهند. قد دامن یا پیراهن تا بالای زانو و حالت خمره ای برای این اندام مناسب است.

لباس مجلسی برای افراد چاق/اندام سیبی شکل

لباس مجلسی برای افراد چاق/اندام سیبی شکل

رنگ های تیره توهم ایجاد می کنند و باعث می شود لاغرتر به نظر بیایید. لباس مجلسی راسته، باعث متناسب دیده شدن پایین تنه و بالاتنه می شوند.

لباس مجلسی برای افراد چاق/اندام سیبی شکل

لباس مجلسی برای افراد چاق/اندام سیبی شکل

رنگ های روشن در صورتی که درست استفاده شوند اندام را زیباتر نشان می دهد.

لباس مجلسی برای افراد چاق/اندام سیبی شکل

لباس مجلسی برای افراد چاق/اندام سیبی شکل

لباس مجلسی بلند کلوش، باعث می شود بلندتر و کشیده تر به نظر بیایید. و پایین  تنه را پهن تر نشان می دهد. که در این صورت با بالاتنه تناسب پیدا می کند.

لباس مجلسی برای افراد چاق/اندام سیبی شکل

لباس مجلسی برای افراد چاق/اندام سیبی شکل

 

نشان دادن مرز کمر در اندام سیبی شکل توجه را از بالاتنه پهن و درشت کم می کند.

لباس مجلسی برای افراد چاق/اندام سیبی شکل

لباس مجلسی برای افراد چاق/اندام سیبی شکل

 

آستین سه ربع باعث پوشاندن دست ها و بازوهای چاق می شود.

لباس مجلسی آستین سه ربع پلاس سایز

لباس مجلسی آستین سه ربع پلاس سایز

 

پیراهن یقه هفت بالا تنه را کوچک تر نشان می دهد و انتخاب مناسبی برای این مدل اندام ها می باشد.

پیراهن یقه هفتی / لباس مجلسی برای افراد چاق

پیراهن یقه هفتی / لباس مجلسی برای افراد چاق

پیراهن یقه هفتی / لباس مجلسی برای افراد چاق

پیراهن یقه هفتی / لباس مجلسی برای افراد چاق

یقه دکلته در اندام سیبی شکل، بالاتنه را کوچک تر نشان می دهد. استفاده از گیپور برای یقه و آستین ها علاوه بر اینکه زیبایی را بیشتر نشان می دهد، قسمت های پهن اندام را به خوبی پنهان کرده است.

یقه دکلته / لباس مجلسی برای افراد چاق

یقه دکلته / لباس مجلسی برای افراد چاق

 

پیراهن های خمره ای، باعث زیباتر شدن اندام سیبی شکل می شوند.

پیراهن خمره ای / لباس مجلسی برای افراد چاق

پیراهن خمره ای / لباس مجلسی برای افراد چاق

اندام گلابی شکل:

افراد با اندام گلابی شکل، شانه های کم عرض، سینه های متعادل، کمر پهن، باسن پهن و برجسته، ران های درشت و پری دارند. باید لباس هایی انتخاب کنند که توجه را روی شانه ها و سینه ها جلب کند و قسمت پایین تنه را با زیرکی بپوشانند. یقه مناسب این اندام ها، یقه باز مثل یقه قایقی و یقه مربعی، یقه دلبری و دکلته می باشد. مدل یقه قایقی باعث می شود بالاتنه بیشتر جلب توجه کند. بهتر است قد دامن یا پیراهن تا زیر زانو باشد و حالت راسته یا فون داشته باشد. لباس هایی که برش قرینه دارند و توجه را به سمت بالا جلب می کنند نیز مناسب است. پیراهن بلند چاقی پاها را به خوبی می پوشاند و لباس مجلسی تا زیر زانو برای اندام گلابی شکل چاقی پاها را بسیار کمتر نشان می دهد.

اندام گلابی شکل/لباس مجلسی برای خانم های چاق

اندام گلابی شکل/لباس مجلسی برای خانم های چاق

اندام گلابی شکل/لباس مجلسی برای خانم های چاق

اندام گلابی شکل/لباس مجلسی برای خانم های چاق

اندام گلابی شکل/لباس مجلسی برای خانم های چاق

اندام گلابی شکل/لباس مجلسی برای خانم های چاق

اندام گلابی شکل/لباس مجلسی برای خانم های چاق

اندام گلابی شکل/لباس مجلسی برای خانم های چاق

لباس مجلسی کلوش کوتاه، با کفش پاشنه دار پاها را لاغرتر نشان می دهد. درست است که پارچه های طرح دار به اندام حجم می دهند و باعث چاق تر دیده شدن می شوند. اما در این مدل چون لباس از قسمت کمر تنگ می باشد، به اندام حالت ساعت شنی داده است و لاغرتر به نظر می آید.

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

با اینکه بیشتر شنیده ایم که لباس های چین دار، باعث می شود که هیکل شما چاق تر به نظر برسد اما در مورد فرم بدنی گلابی شکل، استفاده از لباس هایی با دامن طبقه ای و چین دار، انتخاب بدی به نظر نمیرسد. هر چند تمام مدل ها، لباس های چین دار را در رنگ های تیره انتخاب کرده اند.

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

مدل لباس مجلسی برای افراد چاق

 

مدل لباس دیگری که به زیباتر نشان دادن فرم بدنی گلابی شکل کمک می کند، مدل هایی هستند که در قسمت میانی آنها گره وجود دارد. مانند تصاویر زیر:

مدل لباس مجلسی پلاس سایز

مدل لباس مجلسی پلاس سایز

مدل لباس مجلسی پلاس سایز

مدل لباس مجلسی پلاس سایز

این لباس مجلسی پولکی تک رنگ و مونوکروم بوده و طراحی آن کاملا شبیه به مدل پولکی قبلی است با این تفاوت که انتهای این پیراهن ریش ریش‌های زیبایی دارد و برای خانم‌هایی با اندام گلابی شکل گزینه مناسب‌تری به نظر می‌رسد. پوشیدن لباس مجلسی زیر با پامپ و های‌هیل‌های نوزک سوزنی و جلوبسته ساق پاهای شما را بسیار کشیده و لاغرتر نشان می‌دهد.

پیراهن مجلسی برای افراد چاق از برند کریستین سیریانو

پیراهن مجلسی برای افراد چاق از برند کریستین سیریانو

یکی از مدل‌های نمایش داده شده در فشن شوی بهار و تابستان 2020 کریستین سیریانو، کت و شلواری صورتی رنگ از جنس لمه است. این مدل لباس مجلسی برای افراد چاق از جمله آیتم‌های شاینی و مدرنی محسوب می‌شود که نباید از انتخاب آن صرف‌نظر کنند. طراح با دوخت یقه دلبری برای این مدل، به خوبی توجه‌هات را از برجستگی کمر و پایین‌تنه دور کرده است. شلوار این ست جذاب، دمپاگشاد بوده که نگرانی خانم‌ها را برای پُرتر به نظر رسیدن پاهای آن‌ها را رفع می‌کند؛ زیرا این مدل شلوارها گزینه مناسب‌تری نسبت به آیتم‌های راسته و تنگ محسوب می‌شوند. همانطور که می‌بینید، کت این لباس مجلسی شاینی دارای دو جیب کناری و شش دکمه کلاسیک و زیبا است.

کت و شلوار مجلسی برای افراد چاق از برند کریستین سیریانو

کت و شلوار مجلسی برای افراد چاق از برند کریستین سیریانو

چاقی کل بدن:

افرادی که به طور پیوسته چاق هستند و خط کمر مشخصی ندارند. دامن های لنگی یا لباس هایی که پایینشان کلوش یا چین دار است انتخاب مناسبی هستند. لباس های یقه هفت باعث کشیده تر نشان دادن گردن می شود و بالاتنه لاغرتر به نظر می آید.

مدل لباس مجلسی پلاس سایز

مدل لباس مجلسی پلاس سایز

برای پیراهن های کوتاه، اگر ساق پا درشت است بهتر است از کفش هایی که پاشنه های پهن تر دارند و لژدار هستند استفاده شود. اگر ساق پا ظریف است کفش های پاشنه بلند باریک پاها را کشیده تر و لاغرتر نشان می دهد.

مدل لباس مجلسی پلاس سایز

مدل لباس مجلسی پلاس سایز

مدل لباس مجلسی پلاس سایز

مدل لباس مجلسی پلاس سایز

یقه گرد و آستین های سه ربع به زیبایی چاقی بالاتنه را کمتر کرده است.

لباس مجلسی یقه گرد پلاس سایز

لباس مجلسی یقه گرد پلاس سایز

لباس مجلسی یقه گرد پلاس سایز

لباس مجلسی یقه گرد پلاس سایز

 

یقه قایقی با آستین و استفاده از دو طرح پارچه برای بالاتنه و پایین تنه خط فرضی برای کمر ایجاد کرده و به اندام فرم داده است.

لباس مجلسی یقه قایقی برای خانم های خیلی چاق

لباس مجلسی یقه قایقی برای خانم های خیلی چاق

 

استفاده از پلیسه بلند روی شکم با پارچه تیره،از چاقی شکم کم کرده است.

لباس مجلسی با پلیسه برای خانم های خیلی چاق

لباس مجلسی با پلیسه برای خانم های خیلی چاق

لباس های خیلی گشاد یا خیلی تنگ، اندام چاق را چاق تر نشان می دهد.اگر پایین لباس خمره ای باشد بهتر از مدل تنگ و چسبان است.

لباس مجلسی پایین خمره ای برای خانم های خیلی چاق

لباس مجلسی پایین خمره ای برای خانم های خیلی چاق

لباس مجلسی دو تیکه برای افراد چاق بسیار مناسب است چرا که بدن را به دو قسمت تقسیم می کند و اندام را از چاقی یک دست خارج می کند.

لباس مجلسی دو تیکه ای برای خانم های خیلی چاق

لباس مجلسی دو تیکه ای برای خانم های خیلی چاق

برای این که لباس مجلسی تیره با یقه گرد بسته را از سادگی در بیاوریم، استفاده از گردنبند یا گوشواره بلند و ظریف باعث زیباتر و کشیده تر دیده شدن بالاتنه می شود. استفاده از پارچه های ضخیم و کلفت باید با دقت بیشتری استفاده شوند چون چاقی را بیشتر نشان می دهند.

لباس مجلسی تیره با یقه گرد بسته برای خانم های چاق

لباس مجلسی تیره با یقه گرد بسته برای خانم های چاق

چاقی متناسب:

افرادی که به طور پیوسته چاق هستند ولی خط کمر مشخصی دارند. لباس هایی که روی کمر تاکید دارند برای این افراد مناسب است. لباس های خیلی گشاد یا پف دار باعث چاق تر دیده شدن می شود و انتخاب مناسبی نیستند.

در میان کالکشن‌های متنوعی که از برندهای مختلف در سال جدید به نمایش گذاشته شد، آیتم‌های دوخته شده توسط طراح «کریستین سیریانو» از بهترین انواع مدل لباس مجلسی برای افراد چاق به شمار می‌آیند. اگر فکر می‌کنید که سرشانه و بازوهای شما متناسب بوده و مشکلی با دیده شدن آن‌ها ندارید، پوشیدن این پیراهن دکلته مشکی را به شما پیشنهاد می‌کنیم. لباس مجلسی زیر با پترن چشم طلایی در بالاتنه، کاملا مناسب خانم‌هایی است که نسبت به سرشانه‌های کمی برجسته، سینه‌های کوچک و متعادلی دارند. برش‌های میانی این مدل به گونه‌ای است که در صورت انتخاب آیتم مورد نظر علاوه بر به رخ کشیدن سرشانه‌های‌تان، خط کمرتان را هم به خوبی نشان خواهد داد. اگر می‌خواهید کمی زرق و برق به ظاهرتان اضافه کنید، می‌توانید به سراغ یک جفت گوشواره مشکی، متالیک یا کریستالی دراز رفته یا از چوکرهای طلایی رنگ استفاده کنید.

لباس مجلسی دکلته برای افراد چاق برند کریستین سیریانو

لباس مجلسی دکلته برای افراد چاق برند کریستین سیریانو

اگر شما روحیه‌ای جسور دارید و به خاطر پلاس‌سایز بودن اندام‌تان، انتخاب‌های خود را محدود نمی‌کنید، این پیراهن پولکی به راحتی معادلات شما را درباره نپوشیدن لباس‌های مجلسیِ این سبک بهم می‌زند. آیتم فیت‌تن زیر با ترکیب دو رنگ شیک آبی و سفید و یقه گرد، بلندی آن تا روی زانوهای شما می‌رسد. رادیومدا به شما اطمینان می‌دهد که این مدل لباس مجلسی برای افراد چاق در عین سادگی، استایلی ترند و شیکی به همراه می‌آورد.

پیراهن مجلسی برای افراد چاق برند کریستین سیریانو

پیراهن مجلسی برای افراد چاق برند کریستین سیریانو

لباس مجلسی با دامن پف و گشاد، پایین تنه را پرتر نشان می دهد.

مدل لباس مجلسی گیپور پلاس سایز

مدل لباس مجلسی گیپور رنگ بنفش

استفاده از آستین های باریک و بلند به کشیده تر و لاغرتر نشان دادن اندام بسیار کمک می کند.

مدل لباس مجلسی زنانه پلاس سایز

مدل لباس مجلسی زنانه پلاس سایز

استفاده از شنل کوتاه کار شده روی لباس مجلسی علاوه بر زیباتر کردن لباس و کوچکتر نشان دادن قسمت سینه ها، توجه را از پایین تنه درشت به بالاتنه جلب کرده است.

لباس مجلسی شنل دار پلاس سایز

لباس مجلسی شنل دار پلاس سایز

استفاده از رنگ مشکی برای بالاتنه و دامن کلوش برای پایین تنه اندام را کشیده تر و زیباتر نشان می دهد.

مدل لباس مجلسی زنانه پلاس سایز

مدل لباس مجلسی زنانه پلاس سایز

مدل لباس مجلسی زنانه پلاس سایز

مدل لباس مجلسی زنانه پلاس سایز

چند نکته برای مدل لباس مجلسی برای افراد چاق :

-بهتر است لباس هایی انتخاب کنید که به خوبی اندازه بدن تان باشد و در آن احساس راحتی کنید.

-لباس ماکسی و پایین تر از زانو عموماً پاها را چاق تر نشان می دهد.

-کفش های پاشنه دار انتخاب مناسبی برای لباس مجلسی هستند ولی پاشنه های بسیار بلند برای افراد چاق اصلاً مناسب نیستند.

-استفاده از کت کوتاه نازک حریر یا گیپور روی لباس مجلسی، به زیبایی چاقی دست ها را می پوشاند.

 

 

فرم های مختلف بدن در طراحی لباس مجلسی کدامند؟

شکل بدن‌ها متفاوت است. فرم‌های بدنی سیب شکل، قلمی و باریک، گلابی شکل، ساعت شنی، متناسب و مستطیلی را در این پست بخوانید.

خانم‌هایی که چاقی پیوسته دارند لباس مجلسی را چگونه انتخاب کنند؟

ابرای فرادی که به طور پیوسته چاق هستند و خط کمر مشخصی ندارند، دامن های لنگی یا لباس هایی که پایینشان کلوش یا چین دار است و یقه هفت انتخاب مناسبی است.

خانم‌های چاقی که خط کمر مشخصی دارند چگونه لباس مجلسی انتخاب کنند؟

افرادی که به طور پیوسته چاق هستند ولی خط کمر مشخصی دارند. لباس هایی که روی کمر تاکید دارند برای این افراد مناسب است. لباس های خیلی گشاد یا پف دار باعث چاق تر دیده شدن می شود.

سایز لباس مجلسی برای افراد پلاس سایز چگونه باشد؟

لباس های خیلی گشاد یا خیلی تنگ، اندام چاق را چاق تر نشان می دهد.اگر پایین لباس خمره ای باشد بهتر از مدل تنگ و چسبان است.

لباس مجلسی پلاس سایز را از کجا بخرم؟

لباس‌های پلاس سایز را با قیمت مناسب و تنوع بالا در اپلیکیشن کمدا با گارانتی پرداخت بخرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *