لباس مجلسی

لباس های مجلسی ژورنالی ۲۰۲۰ ترکیه (راهنمای خرید لباس مجلسی ترند)

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

در بین تولیدکنندگان لباس‌های مجلسی تولید کنندگان و طراحان کشور ترکیه در بین ایرانیان بسیار معروف و پرطرفدار هستند. علت این محبوبیت چیست؟ یکی از این دلایل نزدیک بودن فرهنگ ترکیه به کشور ایران است و به دلیل این شباهت فرهنگی و سنتی لباس‌های این کشور در ایران بسیار پرطرفدار هستند. بخش عمده‌ای از لباس‌هایی که در ترکیه طراحی و دوخته می‌شوند با فرهنگ ایرانی و اسلامی (از لحاظ پوشیدگی و حجاب) هم‌خوانی دارند و این نکته استفاده از لباس‌های ترک را برای بانوان ایرانی راحت می‌کند. از طرفی بخشی از لباس‌های مجلسی تولید شده در این کشور مناسب فرهنگ اروپایی بوده و در مجالس جدا و زنانه ایرانی بسیار پرطرفدار است. سومین نکته ظرافت و دقت به کار رفته در دوخت لباس‌های ترک و همچنین کیفیت بالای پارچه در لباس‌های تولید شده در کشور ترکیه است و این نکته محبوبیت برندهای ترک را چند برابر کرده است. در این نوشته سعی می‌کنیم به معرفی برندهای ترک و لباس های مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه بپردازیم و امیدواریم که در انتخاب لباس مناسب برای شما مفید واقع شود.

 

حتما ببینید: مدل لباس مجلسی 2019، 2018 ترکیه ای

 

با دانلود اپلیکیشن کمدا جدیدترین لباس های مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه را با قیمت مناسب و تخفیف زیاد از کمد دخترانه جامعه‌ی کمدایی بخرید و اگر لباس نو یا در حد نویی دارید که بی استفاده مانده به پول تبدیل کنید.

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2020 ترکیه

 

 
 
لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

 

 

حتما ببینید:  لباس مجلسی بلند گیپور 2019

 

 
لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

 
 

 

حتما ببینید: لباس مجلسی لمه 2019

 

 
 
لباس های مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی آستین کلوش ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی آستین کلوش ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس های مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

 
 

حتما ببینید: مدل یقه لباس مجلسی 2019

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

 

حتما ببینید: لباس مجلسی برای افراد چاق 2019

نوع میهمانی را در نظر بگیرید

اگر به یک مجلس زنانه دعوت هستید، دست شما در انتخاب لباس بازتر است و می‌توانید تقریبا از تمام برندهای ترک خرید کنید؛ اما اگر پوشیدگی لباس برای شما مهم است چند مدل از جذاب‌ترین لباس‌های پوشیده و باحجاب را برای شما انتخاب کرده‌ایم. در تصاویر زیر می‌توانید مدل‌هارا ببینید و ایده بگیرید. اگر اهل دوخت و دوز و خیاطی باشید با کمی تغییر در مدل‌ها می‌توانید لباس اختصاصی خودتان را مطابق با سلیقه و میل شخصیتان طراحی کنید.

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

حتما ببینید: لباس مجلسی حریر 2019

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی پوشیده ژورنالی 2019 ترکیه

 
 

و اگر به میهمانی‌ای دعوت هستید که نیازی به پوشیدگی در لباس احساس نمی‌کنید بهتر است حتما نگاهی به مدل‌های زیر بیاندازید:

 
لباس مجلسی یقه هفت ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی یقه هفت ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی فون دار ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی فون دار ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی یقه قایقی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی یقه قایقی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی دو دامنه ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی دو دامنه ژورنالی 2019 ترکیه

حتما ببینید: مدل لباس مجلسی کوتاه 2019

 
لباس مجلسی یقه رومی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی یقه رومی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی چاکدار ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی چاکدار ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه

حتما ببینید: لباس مجلسی زنانه با پارچه‌ی کرپ ۲۰۱۹

لباس مجلسی آستین پفی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی آستین پفی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی آستین پفی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی آستین پفی ژورنالی 2019 ترکیه

لباس مجلسی میدی زیپ‌دار ترکیه

از میان لباس‌های مجلسی ژورنالی ترکیه، یکی از آیتم‌های زیبا، ظریف و ساده را می‌توانید در میان مدل‌های جدید برند «OXxo» پیدا کنید. این برند امسال تلاش کرده تا آیتم‌هایی با ویژگی‌های زنانه و هیجان‌انگیزی نسبت به سال‌های قبل طراحی کند. همانطور که می‌بینید، مدل زیر با یقه مربعی و آستین کوتاه زیپ‌دار دلفذیب به نظر می‌رسد. این پیراهن میدی سفید، کاملا فیت‌تن بوده و زیبایی اندام شما را به خوبی نشان می‌دهد. برای تکمیل استایل‌تان با لباس مجلسی مورد نظر می‌توانید از اکسسوری‌های شیک برند «OXxo» استفاده کنید. رادیومدا پیشنهاد می‌دهد که بوت‌های مچ‌دار بندی و سگک‌دار و همچنین کیف‌های دوشی بند کوتاه این برند را به همراه این آیتم امتحان کنید.

لباس مجلسی ژورنالی ترکیه از برند OXxo

لباس مجلسی ژورنالی ترکیه از برند OXxo

لباس مجلسی آستین پفی ترکیه

اگر به دنبال پیراهن آستین پفی می‌گردید که مدرن و خوش‌دوخت باشد، شاید مدل لباس مجلسی ژورنالی ترکیه از برند «Y-London» نظرتان را جلب کند. آستین‌های نسبتا حجیم و خالخالی از ویژگی‌های زیبای این مدل محسوب می‌شود. از آنجایی که جنس پیراهن مورد نظر از مخمل است، خاصیت براق بودن هم به آیتم اضافه شده است. انتهای این لباس مجلسی ژورنالی ترکیه رها و آزاد است. خوب است بدانید که آستین پفی‌ها و مدل‌هایی با انتهای آزاد، یکی از ترندهای محبوب 2020 به شمار می‌آیند.

لباس مجلسی ژورنالی ترکیه از برند Y-London

لباس مجلسی ژورنالی ترکیه از برند Y-London

لباس مجلسی ژورنالی ترکیه از برند Y-London

لباس مجلسی ژورنالی ترکیه از برند Y-London

لباس مجلسی پولکی ترکیه

برند دیگری که همیشه به تولید آیتم‌های شیک و خانمانه معروف است، Cotton می‌باشد. اگر قرار است به زودی به استانبول بروید، از لباس‌های مجلسی ژورنالی این برند حتما دیدن کنید. یکی از مدل‌های شاینی زیبای کوتون، پیراهن دوبنده نقره‌ای و پولکی زیر است که با پوشیدن آن، ستاره مراسم‌های خودتان خواهید شد. اگر زیاد طرفدار پوشیدن پیراهن نیستید، می‌توانید از چامپ‌سوییت‌های خاص این برند دوست داشتنی استفاده کنید. این جامپ سوییت پولکی کوتون، تک آستین  و دمپا گشاده بوده و یقه هفت چپ و راستی جذابی دارد. این مدل شیک از آن دست آیتم‌هایی است که بر تن کمتر خانمی می‌بینید.

لباس مجلسی ژورنالی ترکیه از برند Cotton

لباس مجلسی ژورنالی ترکیه از برند Cotton

لباس مجلسی ژورنالی ترکیه از برند Cotton

لباس مجلسی ژورنالی ترکیه از برند Cotton

لباس مجلسی آبی رنگ ترکیه

برند «Random» مدل‌های زیبایی از لباس‌های مجلسی ژورنالی ترکیه را در اختیار طرفداران درجه یک خود قرار داده که از آن‌ها می‌توان به پیراهن آبی رنگ زیر اشاره کرد که از جنس پلی‌استر است. طراح، مدل مورد نظر را بدون آستین، دو بنده و پشت‌باز طراحی کرده است. چین‌های روی بندهای این لباس مجلسی ترکیه تا پشت لباس هم ادامه دارد. اگر اندام ساعت شنی دارید، پوشیدن این پیراهن جذابیت ظاهری شما را دو چندان خواهد کرد. خوب است بدانید که در لیست زیورآلات ترند، بهترین گزینه برای پوشیدن با این مدل لباس‌های مجلسی ترکیه گوشواره‌های رنگی، بزرگ حلقوی، مروارید و تکی می‌باشند.

لباس مجلسی ژورنالی ترکیه از برند Random

لباس مجلسی ژورنالی ترکیه از برند Random

لباس مجلسی ژورنالی ترکیه از برند Random

لباس مجلسی ژورنالی ترکیه از برند Random

از چه برندهایی خرید کنم؟

قطعا در بازار امروز برندهای بسیار زیادی وجود دارند که اعتماد کردن به همه‌ی آن‌ها کار دشواری است. رادیومدا برای شما لیستی از بهترین برندهای ترک را آماده کرده است تا با خیال راحت از آن‌ها خرید کنید. برندهای معروف لباس زنانه در ترکیه از این قرار هستند:

برند فیور – Fever

برند وای لاندن – Y London

برند میلا – Milla

برند رندوم – Random

برند اُ ایکس ایکس اُ – Oxxo

همچنین لیست بهترین برندهای کیف و کفش ترک به شرح زیر است:

برند کفش اینیوو – Inuovo Shoes

برند کفش زی ‌‌زی ‌‌گو – Zizigo Shoes

برند کفش اینجی – Inci

برند کفش پلاریس – Polaris Shoes

برند هاتیک – Hotic

در کالکشن بزن و بکوب و لباس مجلسی کمدا می‌توانید به تفکیک و با فیلتر برند لباس مورد نظر خود را مشخص  کنید و لباس‌های ترک مجلسی را از کمد دوستان و هم سلیقه‌ای هایتان شکار کنید. این راه قطعا کم‌ترین هزینه و آسان‌ترین راه برای کسانی است که دسترسی به فروشگاه‌های برند ترک برایشان دشوار است یا دوست دارند در حین خرید به محیط زیست کمک شایانی کرده باشند. پس همین الان عجله کنید و برای میهمانی بعدی که دعوت هستید از اپلیکیشن کمدا از بهترین فروشگاه‌های برندهای ترک خرید کنید.

لباس عروس ترک و ترند سال 2019

انتخاب لباس عروس قطعا از سخت‌ترین و استرس‌زا ترین انتخاب‌های یک عروس خانم خوش سلیقه و سخت پسند است. در این بخش بهترین برندهای لباس عروس ترک 2019 را به شما معرفی خواهیم کرد تا با خیال راحت لباس عروسیتان را از آن‌ها تهیه کنید. برندهای معروف لباس‌های عروسی عبارتند از :

Vakko Wedding

Akay

Beymen Bridal

Dreamon

Copyright

Vakko Wedding

Vakko Wedding: خانه‌ی عروس بزرگ‌ترین مجموعه‌ای است از لباس‌های عروسی لوکس و لباس‌های عروس طراحی شده برای عروس‌هایی دارد که می‌خواهند روز عروسی کاملی داشته باشند. این فروشگاه به جز لباس عروس لازم جانبی عروس مثل لباس خواب عروس و تاج و تور و لوازم آرایشی نیز دارد. در زیر نمونه‌هایی از لباس‌های طراحی شده توسط این برند را مشاهده می‌کنید.

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

Akay: شرکتی که به صورت خانوادگی در اوایل سال 1670 تاسیس شد و نه تنها لباس عروس بلکه لباس داماد هم طراحی و تولید می‌کند. شعبه‌های دیگر این فروشگاه و برند به جز ترکیه در قبرس و استانبول دایر هستند. این برند به ظرافت در دوخت و طراحی مشهور است. در زیر نمونه‌هایی از لباس‌های این برند را خواهید دید:

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

Beymen Bridal: خانه مد عروس در ترکیه که به مجلل بودن معروف است و اکسسوری از برندهای مختلف نیز برای عروس در این فروشگاه موجود است. در زیر نمونه‌هایی از طراحی و دوخت این فروشگاه را می‌بینیم.

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

Dreamon: شرکت عروسی ترکی در سال 1974 در غازی عینتاب (Gaziantep) ترکیه افتتاح شد. شهرت شرکت Dream On به خاطر مجموعه‌ی زیبایی از لباس‌های عروسی آن است که زیبایی، سبک و ظرافت شما را به رخ می‌‌‌کشد. این شرکت بزرگ‌ترین فروشگاه خود را افتتاح کرد که در اتاق نمایش لوکسی ساخته شده است و در ‌غازی عینتاب ترکیه قرار دارد. امروزه، این شرکت عروسی مجموعه‌ی بزرگی از لباس‌های عروسی برای عروسان دارد که باعث می‌شود جشن عروسی بی‌نظیری داشته باشند. لباس‌های عروسی، کت و شلوارهای دامادی، تاج سر، کلاه‌های عروسی، لباس‌های زیر عروس و لوازم جانبی عروسی در بیش از 140 نقطه‌ی فروش در 46 شهر در سرتاسر ترکیه از این برند قابل دسترسی است.

 
 
لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

لباس عروس ژورنالی 2019 ترکیه

 

 

خرید لباس مجلسی ترک ژورنالی 2019 از اپلیکیشن کمدا

به جامعه‌ی دخترانه‌ی کمدایی بپیوندید و از تخفیف‌های بالای 50% لباس و کیف و کفش از برندهای مختلف خرید کنید. دوست دارید کمدتان خلوت‌تر شود؟ لباس‌های نوی خود را تنها با یک عکس در کمدا به پول تبدیل کنید و به چرخه‌ی مصرف برگردانید.

آیا نوشته‌ی “لباس های مجلسی ژورنالی 2019 ترکیه” برای شما مفید بود؟

در این نوشته سعی کردیم شما را با بهترین برندهای لباس شب ترک آشنا کنیم. امیدواریم که این مطلب مفیده بوده باشد. نظرات خود را در مورد این مطلب و همچنین پیشنهاد خود را برای خرید لباس مجلسی و عروس از برند های ترک با ما به اشتراک بگذارید.

چرا لباس مجلسی ترک تا این حد محبوب است؟

نزدیک بودن فرهنگ ترکیه به ایران، همخوانی از لحاظ پوشیدگی و حجاب، ظرافت و دقت به کار رفته در دوخت لباس‌های ترک و کیفیت بالای پارچه در لباس‌های تولید شده، محبوبیت برندهای ترک را چند برابر کرده است.

لباس مجلسی ترک با حجاب و پوشیده هم وجود دارد؟

بله؛ اگر پوشیدگی لباس برای شما مهم است چند مدل از جذاب‌ترین لباس‌های پوشیده و باحجاب را برای شما انتخاب کرده‌ایم. در تصاویر زیر می‌توانید مدل‌هارا ببینید و ایده بگیرید.

از چه برندهایی خرید کنم؟

لیستی از بهترین برندهای لباس و کیفی و کفش ترک را مانند برند فیور – Fever، برند وای لاندن – Y London، برند میلا – Milla، برند رندوم – Random، برند اُ ایکس ایکس اُ – Oxxo و … در این پست رادیومدا معرفی کرده‌ایم.

برندهای معروف و باکیفیت لباس عروس ترک چیست؟

در مورد برندهای شناخته شده‌ی لباس عروس Vakko Wedding ،Akak، Beymen Bridal، Dreamon، Copyright به طور کامل در رادیومدا بخوانید.

از کجا لباس مجلسی ترک ژورنالی 2019 بخرم؟

به جامعه‌ی دخترانه‌ی کمدایی بپیوندید و از تخفیف‌های بالای 50% پوشیدنی از برندهای مختلف خرید کنید و لباس‌های نوی خود را تنها با یک عکس در کمدا به پول تبدیل کنید و به چرخه‌ی مصرف برگردانید.

2+

درباره مریم آبرون

مریم آبرون فارغ التحصیل سینما دانشگاه هنرتهران، عکاس و تصویربردار و نویسنده، عاشق فشن و مد و ست کردن با یه کمد که ته نداره.

2 دیدگاه در “لباس های مجلسی ژورنالی ۲۰۲۰ ترکیه (راهنمای خرید لباس مجلسی ترند)

 1. Lyn Melocco گفت:

  Hello

  I have a question,
  I want to order a dress from your store.
  but i can not find it anymore on your site,
  it looks like this picture on this site http://bit.ly/PictureDress2938

  I hope you will sell it again soon.
  I’ll wait.

  greetings

  “Sent from my iPhone”

  0
  1. صدف صالحی گفت:

   hello dear Lyn
   we only have one of each item 🙁 thanks for following us

   0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *