برند های لباس زنانه, لباس مجلسی

لباس مجلسی چرم کوتاه (معرفی ۱۰۰ مدل لباس مجلسی چرم ترند ۲۰۲۰)

لباس مجلسی چرم کوتاه

لباس مجلسی چرم کوتاه

یکی از معیارهای مهم در انتخاب هر لباسی جنس یا متریال آن هست. حالا اگر شما در فکر خرید یک لباس مجلسی کوتاه یا بلند باشید، به سراغ چه جنس پارچه‌هایی میروید؟ قطعا گزینه‌های زیادی پیش روی شماست اما اگر به دنبال یکی از شیک‌ترین و زیباترین آیتم‌های کوتاه می‌گردید، لباس مجلسی چرم کوتاه شما را راضی خواهد کرد.  اگر مشتاق هستید که بدانید با این متریال چه انتخاب‌هایی برای خرید یک لباس مجلسی چرم کوتاه می‌توانید داشته باشید، این مطلب را دنبال کنید.

حتما ببینید: مدل لباس مجلسی 2019، 2018 ترکیه ای

لباس چرم کوتاه ترند 2020

لباس چرم کوتاه ترند 2020

لباس چرم کوتاه ترند 2020

لباس چرم کوتاه ترند 2020

لباس چرم کوتاه ترند 2020

لباس چرم کوتاه ترند 2020

لباس چرم کوتاه ترند 2020

لباس چرم کوتاه ترند 2020

لباس چرم کوتاه ترند 2020

لباس چرم کوتاه ترند 2020

لباس چرم کوتاه ترند 2020

لباس چرم کوتاه ترند 2020

لباس چرم کوتاه ترند 2020

لباس چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

دامن مجلسی چرم ترند 2020

دامن مجلسی چرم ترند 2020

دامن مجلسی چرم ترند 2020

دامن مجلسی چرم ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

دامن مجلسی چرم ترند 2020

دامن مجلسی چرم ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

دامن مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

دامن مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

لباس مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

دامن مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

دامن مجلسی چرم کوتاه ترند 2020

پیراهن یقه هفت کوتاه چرم مجلسی

پیراهن یقه هفت کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

پیراهن یقه گرد کوتاه چرم مجلسی

پیراهن یقه گرد کوتاه چرم مجلسی

پیراهن یقه قایقی کوتاه چرم مجلسی

پیراهن یقه قایقی کوتاه چرم مجلسی

دامن چرم مجلسی کوتاه

دامن چرم مجلسی کوتاه

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

کت کوتاه چرم مجلسی

کت کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

پیراهن فون دار کوتاه چرم مجلسی

پیراهن فون دار کوتاه چرم مجلسی

حتما ببینید: مدل لباس مجلسی کوتاه 2019

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

پیراهن فون دار کوتاه چرم مجلسی

پیراهن فون دار کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

دامن چرم مجلسی کوتاه

دامن چرم مجلسی کوتاه

دامن چرم مجلسی کوتاه

دامن چرم مجلسی کوتاه

دامن چرم مجلسی کوتاه

دامن چرم مجلسی کوتاه

دامن چرم مجلسی کوتاه

دامن چرم مجلسی کوتاه

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن یقه دکلته کوتاه چرم مجلسی

پیراهن یقه دکلته کوتاه چرم مجلسی

پیراهن یقه هفت کوتاه چرم مجلسی

پیراهن یقه هفت کوتاه چرم مجلسی

دامن چرم مجلسی کوتاه

دامن چرم مجلسی کوتاه

دامن و نیم تنه کوتاه چرم مجلسی

دامن و نیم تنه کوتاه چرم مجلسی

پیراهن یقه قایقی کوتاه چرم مجلسی

پیراهن یقه قایقی کوتاه چرم مجلسی

پیراهن طرحدار کوتاه چرم مجلسی

پیراهن طرحدار کوتاه چرم مجلسی

ست دامن و کت کوتاه چرم مجلسی

ست دامن و کت کوتاه چرم مجلسی

پیراهن ترکیبی کوتاه چرم مجلسی

پیراهن ترکیبی کوتاه چرم مجلسی

دامن چرم مجلسی کوتاه

دامن چرم مجلسی کوتاه

پیراهن یقه دکلته کوتاه چرم مجلسی

پیراهن یقه دکلته کوتاه چرم مجلسی

حتما ببینید: لباس مجلسی زنانه با پارچه‌ی کرپ ۲۰۱۹

ست کوتاه چرم مجلسی

ست کوتاه چرم مجلسی

ست کوتاه چرم مجلسی

ست کوتاه چرم مجلسی

پیراهن دوبنده کوتاه چرم مجلسی

پیراهن دوبنده کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن آستین پرنسسی کوتاه چرم مجلسی

پیراهن آستین پرنسسی کوتاه چرم مجلسی

پیراهن آستین پفی کوتاه چرم مجلسی

پیراهن آستین پفی کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

حتما ببینید: لباس مجلسی برای افراد چاق 2019

پیراهن ترکیبی کوتاه چرم مجلسی

پیراهن ترکیبی کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

ست شاینی کوتاه چرم مجلسی

ست شاینی کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن ترکیبی چرم کوتاه

پیراهن ترکیبی چرم کوتاه

دامن کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

پیراهن راسته چرم کوتاه

پیراهن راسته چرم کوتاه

لباس مجلسی کوتاه چرم

لباس مجلسی کوتاه چرم

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

حتما ببینید:  لباس مجلسی بلند گیپور 2019

کت کوتاه چرم مجلسی

کت کوتاه چرم مجلسی

ست بلوز و دامن کوتاه چرم مجلسی

ست بلوز و دامن کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

ست کوتاه چرم مجلسی

ست کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

ست کوتاه چرم مجلسی

ست کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

شلوارک کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

حتما ببینید: لباس مجلسی حریر 2019

لباس مجلسی چرم کوتاه یک اشتباه یا تصمیمی شیک؟

هر خانمی دوست دارد که متمایز به نظر آید و لباس مجلسی کوتاه چرم برای شما می‌تواند یک انتخاب جسورانه و زیبا باشد. از نظر شما پراستفاده‌ترین آیتم از لباس‌های چرم کدام یک از آیتم‌ها هست؟شاید پاسخ بعضی از شما به این سوال ژاکت چرم مشکی یا دامن چرم مشکی باشد. اما اینها تنها یکی از شیک‌ترین لباس‌هایی هستند که شما می‌توانید بر تن کنید. خوشبختانه تنوع موجود در متریال چرم سبب شده امروز شما با هر فرم بدنی، سایز و قدی که باشید، بتوانید تجربه پوشیدن مدل‌ها و رنگ‌های مختلف آیتم‌های چرم را در استایل‌های متفاوت داشته باشید.

اگر هنوز فکر می‌کنید که با انتخاب متریال چرم برای لباس مجلسی خود را محدود به رنگ و ترکیب مدل‌های خسته‌کننده می‌کنید یا نمی‌دانید که از چه آیتم‌هایی برای مراسم و جشن‌ها استفاده کنید، ما اینجائیم تا تصورات شما را تغییر داده و ایده‌های شیکی که می‌توانید در ساخت استایل خود به کار ببرید را به شما معرفی کنیم.

کت مجلسی چرم کوتاه

از جمله لباس‌های مجلسی براق و چرمی که در سال 2020 ترند شده است، می‌توان به کت زیبای زیر از برند «ورساچه» اشاره کرد که در فشن ویک میلان به نمایش درآمد. اگر ترجیح می‌دهید جای پوشیدن پیراهن یا دامن، به سراغ کت‌های بلیزر شیک بروید، کت کوتاه چهار دکمه و چپ راستی ورساچه تمام چیزی است که نیاز دارید. بدون شک ویژگی برجسته این لباس مجلسی چرم کوتاه که بر ترند شدن این آیتم تاثیرگذار بوده، آستین‌های پفی و حجیم آن است.

کت کوتاه چرم برند ورساچه

کت کوتاه چرم برند ورساچه

کت کوتاه چرم برند ورساچه

کت کوتاه چرم برند ورساچه

دامن کوتاه چرم مجلسی

پوشیدن دامن به عنوان یک لباس مجلسی کوتاه چرم انتخاب شیک و جذابی برای خانم‌ها است. دامن‌های چرم قد متفاوتی دارند که شما با توجه به سلیقه خودتان باید از میان آنها انتخاب کنید، زیرا همه آنها مناسب پوشیدن در مراسم‌های مهم هستند. اگر داشتن استایل لایه‌ای را با دامن چرم ترجیح می‌دهید، بهتر هست به سراغ آیتم‌هایی مانند کت، پلیور و ژاکت مناسب بروید. این آیتم‌ها با هر متریالی که باشند، استایل چشم‌گیری برای شما می‌سازند. بنابر علاقه خود برای مثال می‌توانید به سراغ کت و دامن شیک چرم بروید.

اگر می‌خواهید بدانید که چه بلوز یا تاپ‌های مجلسی می‌توانید با دامن چرم بپوشید، نیم‌تنه‌ها، تاپ یا بلوز مجلسی دوبنده، بی‌آستین‌ها و آستین‌های کوتاه را به شما پیشنهاد می‌کنیم. اما اگر دوست دارید که جذابیت بیشتری به ظاهر خودتان بدهید، بهترین انتخاب ست تاپ مجلسی کوتاه با دامن‌های فاق کوتاه چرم است. یک رنگ مناسب برای این ترکیب تاپ‌های نود یا رنگ پوست هستند. بلوز زیپ‌دار کوتاه چرم با دامن فاق کوتاه ست می‌شود. آیا شما از بلوزهای چرم در کنار دامن چرم استقبال می‌کنید؟ اگر میخواهید ست بپوشید، ست تاپ و دامن‌های یکرنگ چرم یکی از انتخابهای زیبایی است که برای اکثر مراسم قابل استفاده است. اگر دوست دارید فقط از یک قطعه چرم در استایل خودتان استفاده کنید، می‌توانید این روش را برعکس کرده و به سراغ تاپ‌ها و بلوزهای چرم بروید و با یک دامن یا شلوارک کوتاه از جنس دیگری ست کنید. اگر می‌خواهید تا دامن‌های چرم کمی بلندتر مثلا تا نزدیک زانو  برای جشن پیش‌رو بپوشید، آیتم مناسبی که بتوانید با این مدل دامن ست کنید، بلوزهای آستین بلند یا یقه شکاری مجلسی هستند.

دامن کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

برای آنچه زیر دامن می‌پوشید هم دقت کنید. اگر به مراسم عروسی یا جشنی می‌روید که ممکن است مدام خم شوید، این موضوع اهمیت پیدا می‌کند. شما برای حل این مساله در صورت نیاز، زیر لباس مجلسی چرم کوتاه خود می‌توانید جوراب‌های شلواری یا ساق بلند بپوشید. این جوراب‌ها در مدل‌های مختلفی از جمله مشبک، نود یا نگین‌دار وجود دارند که برای مراسم قابل پوشیدن می‌باشند.

دامن کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

آیا دوست دارید تا از پترن‌های زیبا در استایل‌تان استفاده کنید؟ آیا عاشق لباس‌های گل‌گلی هستید؟ اگر به مراسم جشن و رقص دعوت شده‌اید، تاپ‌های گل‌دار یکی از زیباترین آیتم‌ها برای پوشیدن با دامن چرم برای این نوع مراسم‌ها می‌باشند. کفش‌های مناسب برای ست با دامن کوتاه چرم کفش‌های پاشنه‌دار، بوت‌های ساق بلند و پاشنه بلندهای نازک و پنجه‌باز هستند. برای برقراری تعادل می‌توانید از کمربندهایی روی دامن یا تاپ استفاده کنید.

دامن کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

دامن کوتاه چرم مجلسی

اگر به پوشیدن دامن‌های چرم کوتاه و برند علاقه دارید، خوب است بدانید «دولچه گابانا» دامن‌های فاق بلند با دور کمر پهن طراحی کرده تا کار شما را برای ساخت تیپی منحصر بفرد ساده کند. دقت کنید که بلوز یا تاپ مورد نظرتان را حتما داخل دامن قرار دهید تا پهن بودن قسمت کمر این لباس مجلسی چرم کوتاه کاور نشود. با این روش، دامن پوست ماری با رنگ صورتی ملایم به خوبی کشیدگی و زیبایی ران‌های شما را به نمایش می‌گذارد، حتی اگر کفش‌های شما پاشنه‌های بلندی نداشته باشند. اگر تمایل دارید تا از روسری‌های رنگ روشن و پترن‌دار به گونه دیگری در استایل مجلسی خود استفاده کنید، می‌توانید آن‌ها را به طور هنرمندانه‌ای دور گردن، کیف و حتی موهای خود بسته و متفاوت به نظر برسید.

دامن کوتاه و چرم برند دولچه گابانا

دامن کوتاه و چرم برند دولچه گابانا

دامن کوتاه و چرم برند دولچه گابانا

دامن کوتاه و چرم برند دولچه گابانا

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی

آیا طرفدار پوشیدن شلوارک کوتاه چرم هستید؟ ایده‌هایی جذابی برای تکمیل استایل با این لباس مجلسی چرم کوتاه وجود دارد که شما را ترغیب می‌کند این آیتم را امتحان کنید و ظاهری جوان‌تر و دخترانه‌تری داشته باشید. مدل شلوارک‌های چرم می‌توانند دکمه‌دار، زیپ‌دار، بنددار و… باشند. معروف‌ترین آیتم این لباس مجلسی چرم کوتاه، شلوارک مشکی است.

اگر به پوشیدن بلوزهای گشاد علاقه دارید، بدانید که یکی از جذاب‌ترین استایل‌هایی که با شلوارک‌های چرم وجود دارد، ترکیب این آیتم با بلوزهای گشاد و یقه هفت کاملا باز است. از مدل‌های دیگری که می‌توانید انتخاب کنید، بلوزهای یقه شکاری، گرد و قایقی هستند. از دیگر آیتم‌های مناسب برای ست با شلوارک چرم، نیم‌تنه‌ها و بلوزهای کوتاه، آستین پفی، تک آستین، آستین بلند کلوش و تاپ‌های بدون آستین، دوبنده، دکلته هستند. اگر در تلاش برای داشتن استایل کمی خانمانه‌تر هستید، آیتم‌های بالا را با کفش‌های پاشنه بلند ست کنید.

اگر به دنبال یک پارچه مناسب برای ترکیب با این لباس مجلسی چرم کوتاه هستید، پارچه گیپور بسیار ایده‌آل و مجلسی است. شما می‌توانید از کمربندهای شیک و ساده روی شلوارک‌های چرم استفاده کنید. اگر این لباس مجلسی چرم کوتاه را برای فصل تابستان می‌پوشید، بهتر هست به سراغ سندل‌های شیک خود بروید. اگر مراسمی که به آن دعوت شده‌اید، در روز سردی برگزار می‌شود، روی تاپ‌ها، نیم‌تنه‌ها و… ژاکت یا کت شیک بپوشید و شلوارک را روی ادامه بلوز قرار دهید. اینکه کت، ژاکت یا بلوز شما بلند یا کوتاه، چرم یا غیرچرم باشد، به عهده خودتان است. هر دوی این آیتم‌ها با نیم‌بوت و بوت‌های ساقدار ظاهری عالی به شما می‌دهد.

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی

حتما ببینید: مدل یقه لباس مجلسی 2019

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی

یکی از جدیدترین شلوارک‌هایی که به تازگی وارد عرصه فشن شده، متعلق به برند «دولچه گابانا» است که در فشن شوی میلان به نمایش درآمد. این لباس مجلسی چرم کوتاه جزئی از کالکشن تابستانه 2020 این برند محسوب می‌شود. اگر در فکر اضافه کردن اکسسوری ترند روی چنین شلوارک‌های چرم کوتاهی هستید، می‌توانید از کمربندهای طرح لئوپارد، پهن طلایی، سگگ‌دار و… استفاده کنید. لازم نیست که رنگ کمربند حتما هم‌رنگ با شلوارک شما باشد، همانطور که می‌بینید رنگ این دو آیتم بر تن مدل، با هم هارمونی خوبی دارند که استایل را زیباتر نشان دهند. پامپ‌های جلو بسته و باز برند دولچه گابانا که به صورت پشت بندی طراحی شده‌اند، یکی از بهترین کفش‌های پاشنه‌دار مناسب پوشیدن با شلوارک‌های چرم است.

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی برند دولچه گابانا

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی برند دولچه گابانا

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی برند دولچه گابانا

شلوارک‌های کوتاه چرم مجلسی برند دولچه گابانا

«فیلاسفی دی لورنزو سرافینی» علاوه بر این که با طراحی لباس‌های زیبا به خوبی می‌تواند ظرافت و زنانگی را به نمایش بگذارد، پتانسیل خلق استایلی متفاوت برای آن دسته از خانم‌هایی دارد که ترجیح می‌دهند پیراهن نپوشد. او در کالکشن خود از شلوارک چرم شیکی رونمایی کرد که با یک کت دافل پشمی و بلوز سفید (که با تورهای زیبایی والنسینی دوخته شده) ترکیب و استایلی رومد ساخته بود.  

شلوارک چرم ترند 2020

شلوارک چرم ترند 2020

حتما ببینید: لباس مجلسی برای افراد چاق 2019

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

لباس‌های چرم تقریبا براق هستند و کاملا مناسب برای خانم‌هایی که از پیراهن‌های قبلی خود خسته شده‌اند. مزیت بزرگ خرید لباس مجلسی چرم کوتاه ماندگاری و دوام بالای متریال چرم است. لباس مجلسی چرم کوتاه اگر به طور صحیح نگهداری شود، نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. بنابراین اگر شما قبلا تجربه خرید چرم داشتید و راضی نبودید، در اصل بودن آن باید شک کنید. پیراهن‌های چرم فیک طول عمر کوتاهی دارند و به راحتی روی آنها لک ایجاد شده و آسیب می‌بینند. بنابراین درست است که به نسبت پول بیشتری بابت لباس مجلسی چرم کوتاه می‌دهید، اما در دراز مدت از این انتخاب پشیمان نمی‌شوید.

اگر برای بار اول است که در فکر خرید پیراهن چرم کوتاه هستید، احتمالا از فراوانی استایل‌های مختلف با رنگ‌های متفاوت تعجب خواهید کرد اما دانستن نکاتی شما را از سردرگمی برای خرید لباس مجلسی چرم کوتاه نجات خواهد داد. اولین نکته‌ای که باید برای خرید لباس مجلسی چرم کوتاه دقت داشته باشید، این است که باید از خودتان بپرسید می‌خواهید پیراهن شما تا چه اندازه فیت تن باشد؟ بعضی از خانم‌ها ترجیح می‌دهند پیراهن کاملا فیت و تنگ بپوشند که شکل اندام آنها را به خوبی نمایش دهد. اما بعضی از افراد هستند که دوست دارند پیراهن را کمی آزادانه‌تر انتخاب کنند تا انعطاف‌پذیری و راحتی در حرکت بیشتری را تجربه کنند. پس با توجه به نوع مراسمی که می‌روید، انتخاب کنید.

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

در انتخاب پیراهن چرم، خود را به رنگ‌های سنتی این متریال یعنی سیاه و قهوه‌ای محدود نکنید. این درست است که این دو رنگ محبوب‌ترین در بین لباس‌های چرم هستند؛ اما اگر شما مشتاق به تجربه رنگ‌های دیگر هستید، می‌توانید از میان طیف وسیعی از پیراهن‌های چرم در رنگ‌های قرمز، زرد، سفید و سبز و تقریبا هر رنگی که در تصور دارید، خرید کنید. اگر به داشتن استایل مونوکروم علاقه دارید، میتوانید کت، کمربند، کیف و… را با رنگ پیراهن بپوشید و ظاهر زیبا و دلخواه داشته باشید.

یکی از راه‌هایی که به شما در داشتن یک ظاهر جذاب و منحصربفرد کمک می‌کند، لباس مجلسی چرم کوتاه کارشده با جزئیات زیبا است. شما می‌توانید این پیراهن‌های زیبای چرم را با سایر اکسسوری‌هایی از جنس چرم ست کنید و یک استایل سر تا پا چرم برای خود بسازید. بعضی از پیراهن‌های چرم وجود دارند که تماما از متریال چرم در دوخت آنها استفاده نشده است، بلکه به صورت ترکیبی از پارچه‌های چرم و پارچه‌های دیگری مانند ابریشم و ساتن هستند که یک جذابیت خاصی به لباس مجلسی می‌دهند. اگر شما از آن دست خانم‌های جلیقه‌پوش هستید، جلیقه‌های چرم را با پیراهنی با متریال چرم و غیرچرم بپوشید.

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه
پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

کلید داشتن ظاهری زیبا و درخشنده با پیراهن چرم استفاده از اکسسوری‌های شیکی مانند کیف، کفش و جواهرات است. اگر فقط یکی از این آیتم‌ها با سایر قطعات استایل شما مچ نباشد، کل ظاهر شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما این حرف به این معنا نیست که لباس مجلسی چرم کوتاه به آسانی با اکسسوری‌ها مچ نمی‌شود. برای مثال اگر شما قرار است که پیراهن چرم قهوه‌ای بپوشید، می‌توانید از کفش‌های پاشنه بلند برنزی و گردنبند طلا سفید به عنوان اکسسوری مناسب استفاده کنید. اما اگر پیراهن شما چرم مشکی است، کفش پامپ مشکی و دستبندی به همین رنگ بپوشید. هرچه لباس و اکسسوری در هماهنگی بیشتری باشند، ظاهر خیره‌کننده‌تری خواهید داشت.

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن‌های مجلسی چرم کوتاه

پیراهن پشت بلند و جلو کوتاه چرم در میان کالکشن جدید «الکساندر مک کویین» بسیار چشم‌گیر است. این پیراهن از آن دسته آیتم‌هایی است که بر تن کمتر خانمی می‌بینید. استفاده از کنتراست رنگ سیاه و سفید در کنار پترن‌های زیبای جلوی پیراهن، طراحی این لباس مجلسی جرم کوتاه را بیشتر از همیشه خاص کرده است. اگر از پترن‌های این چنینی استقبال می‌کنید، پیشنهاد می‌کنیم که به آیتم‌های ارائه شده این برند در کالکشن 2020 توجه داشته باشید.

پیراهن مجلسی چرم برند الکساندر مک کویین

پیراهن مجلسی چرم برند الکساندر مک کویین

سرهمی (رامپر) مجلسی چرم کوتاه

آیا از پوشیدن پیراهن‌های مجلسی خسته شده‌اید؟ و می‌خواهید آیتمی کاملا متفاوت و راحت را امتحان کنید؟ نظرتان درباره سرهمی‌های مجلسی چیست؟ اگر عاشق سرهمی هستید و دوست دارید که در مراسم‌ها هم این آیتم را بر تن کنید، سرهمی‌های کوتاه چرم را در نظر داشته باشید. اگر نمی‌خواهید ساده به نظر برسید، آیتم‌های جذابی از سرهمی‌های چرم هستند که دارای طرح گل هستند یا کار شده می‌باشند، از آنها استفاده کنید. اگر بستن کمربند روی سرهمی را ترجیح می‌دهید، از کمربندهای نسبتا عریض با رنگ مناسب یا ست با رنگ سرهمی استفاده کنید. شما می‌توانید روی سرهمی لباس‌هایی مانند ژاکت، پالتو یا کت بپوشید و با کفش‌های بوت، سندل و پاشنه بلند ست کنید.

سرهمی‌های مجلسی چرم کوتاه

سرهمی‌های مجلسی چرم کوتاه

حتما ببینید: لباس مجلسی لمه 2019

سرهمی‌های مجلسی چرم کوتاه

سرهمی‌های مجلسی چرم کوتاه

سرهمی‌های مجلسی چرم کوتاه

سرهمی‌های مجلسی چرم کوتاه

استایل سر تا پا چرم ترند 2020

اگر طرفدار آدری هپبورن باشید، احتمالا استایل زیبا و فو‌ق‌العاده او را در فیلم  قدیمی “صبحانه در تیفانی” را فراموش نکرده‌اید. ترکیب پیراهن مشکی با دستکش‌های بلند و جواهرات درخشان، توانسته بر تن آدری به قدری جذاب جلوه کند که بعد گذشت سال‌ها، به عنوان یکی از استایل‌های به یاد ماندنی و چشمگیر سینما در یادها بماند. آیا شما هم مشتاق هستید که استایلی با دستکش‌های این مدلی و لباس مجلسی چرم کوتاه داشته باشید؟ اگر پاسختان مثبت است، باید به  سراغ کالکشن پاییز و زمستان برند والنتینو برویم. یکی از استایل‌های شیک با آیتم‌های Ready-To-Wear این برند که در رانوی ووگ به نمایش درآمد، حاصل ترکیب پیراهن کوتاه چرم با دستکش بلند چرم و چکمه‌های چرم بالای زانو می‌باشد.

استایل سر تا پا چرم

استایل سر تا پا چرم

استایل سر تا پا چرم

استایل سر تا پا چرم

خرید لباس مجلسی چرم کوتاه از اپلیکیشین کمدا

خرید لباس مجلسی چرم کوتاه برای مراسم و مهمانی‌های مهم همانقدر که پوشیدنش شیک است، ممکن است کمی چالش برانگیز باشد و شما مجبور باشید تا مراکز خرید زیادی را زیر پا بگذارید تا دقیقا رنگ و مدل مورد نظر از آیتم چرم را پیدا کنید. علاوه بر این‌ها مرغوبیت چرم و قیمت هم معیارهای مهمی هستند که باید به هنگام خرید مورد توجه قرار بگیرند.

اگر به دنبال راهی هستید که علاوه بر راحتی در خرید از تنوع خوبی در آیتم‌ها و کیفیت چرم برخوردار و همچنین قیمت مناسبی داشته باشد، اپلیکیشن کمدا شما را به تمامی این خواسته‌ها می‌رساند. شما می‌توانید لباس مجلسی چرم کوتاه خود را در کمترین زمان ممکن با قیمت‌های بسیار مناسب بخرید. در ادامه چند آیتم شیک و جذاب موجود از لباس مجلسی چرم کوتاه در کمدا را مشاهده می‌کنید:

خرید لباس مجلسی چرم کوتاه با اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی چرم کوتاه با اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی چرم کوتاه با اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی چرم کوتاه با اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی چرم کوتاه با اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی چرم کوتاه با اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی چرم کوتاه با اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی چرم کوتاه با اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی چرم کوتاه با اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی چرم کوتاه با اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی چرم کوتاه با اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی چرم کوتاه با اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی چرم کوتاه با اپلیکیشن کمدا

خرید لباس مجلسی چرم کوتاه با اپلیکیشن کمدا

شما  کدام یک از آیتم‌های لباس مجلسی چرم کوتاه را پسندیدید؟

شما برای خرید لباس مجلسی چرم کوتاه کدام یک از آیتم‌های بالا را انتخاب می‌کنید؟ نظر خودتان را در قسمت کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

چه آیتم‌های مجلسی چرمی را در این پست رادیومدا معرفی کرده‌ایم؟

دامن کوتاه مجلسی چرم، شلوارک‌های کوتاه مجلسی چرم، پیراهن‌های مجلسی چرم و سرهمی‌های مجلسی چرم را همراه با عکس در رادیومدا ببینید.

لباس مجلسی چرم کوتاه یک اشتباه یا تصمیمی شیک؟

اگر فکر می‌کنید که با انتخاب متریال چرم برای لباس مجلسی خود را محدود به رنگ و ترکیب مدل‌های خسته‌کننده می‌کنید یا نمی‌دانید از چه آیتم‌هایی برای مراسم و جشن‌ها استفاده کنید، ایده‌های شیکی که می‌توانید در ساخت استایل خود به کار ببرید را به شما معرفی کرده‌ایم.

لباس مجلسی چرم کوتاه با قیمت مناسب را از کجا بخریم؟

اگر به دنبال راهی هستید که علاوه بر راحتی در خرید از تنوع خوبی در آیتم‌ها و کیفیت چرم برخوردار و همچنین قیمت مناسبی داشته باشد، اپلیکیشن کمدا در خدمت شماست.

0

درباره فائزه خجیر

من یک کامپیوتری عاشق نویسندگی، هنر و فشن هستم. یکی که محدود نمیشه به چیزی و عاشق تنوع درون آدمها و تفکراتشونه. همیشه به دنبال ایده های نو و خلاقیت میره و ساختن آرزوشه.

2 دیدگاه در “لباس مجلسی چرم کوتاه (معرفی ۱۰۰ مدل لباس مجلسی چرم ترند ۲۰۲۰)

 1. مهران گفت:

  سلام لباس مجلسی چرم موجود دارید.؟؟؟

  0
  1. reyhan گفت:

   سلام مهران عزیز
   بله؛ با یک سرچ ساده در محیط اپلیکیشن کمدا میتونی لباس چرم مجلسی رو با تخفیف های خیلی خوب بخری. بعضی از نمونه های موجود در کمدا رو تو همین پست میتونی ببینی.
   مرسی که همراه کمدایی 🙂

   0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *